ΤΕΠΑΚ: Εκδήλωση «Ισότητα των Φύλων στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα»


Στα πλαίσια του έργου Gender Smart που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Ισότητα των Φύλων στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα»

Καλεσμένοι ως ομιλήτριες και ομιλητές:

-         Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου,

πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και πρώην Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

-         Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη,

Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος του ΔΙΠΑΕ

-         Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου,

Πληροφορίες: τηλ.25 002545 www.cut.ac.cy

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Πρόεδρος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Πρόγραμμα

18:00 - 18:20 Εγγραφή

18:20 - 18:30 Χαιρετισμοί

18:30 - 18:40 Gender Smart - Gender Science Management for

Agriculture & Life Sciences, including Research and Teaching (Horizon2020) Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Συντονιστής Έργου Δρ Άντρη Γεωργιάδου, Επιστημονική Συνεργάτις

18:40 - 19:00 Ισότητα των φύλων και Ακαδημαϊκή Διοίκηση Καθ. Ανδρέας Δημητρίου

19:00 - 19:20 Ισότητα των φύλων και Ανώτατη Εκπαίδευση Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη

19:20 - 19:40 Ισότητα, Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευση: Αναζητώντας τις Συγκλίσεις Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

19:40 - 20:10 Συζήτηση

Συντονιστής: Δρ Βασίλης Πρωτοπαπάς,

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής

Μέριμνας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter291