9 θέσεις για διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς στο EU ERA Chair με έδρα την Κύπρο


Η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EU ERA Chair) στο #ΤΕΠΑΚ, υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις εννέα (9) θέσεις για διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς, λήγει τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ (μεσημέρι).

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Μισθός: Αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Digital Heritage and Cultural Informatics

Η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EU ERA Chair) στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία είναι και η μοναδική στην Ευρώπη, έχει ανατεθεί από

την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (www.digitalheritagelab.eu), με προϋπολογισμό €2.5 εκ.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.digitalheritagelab.eu/news/job-opportunites-fellowships/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/459965
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/459966

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter494