Ημερίδα ολοκλήρωσης Προγράμματος - Πράξης «Επιρροή» Interreg Greece-Cyprus


Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων», την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο Μουσείο Νερού στη Λεμεσό. Την Ημερίδα διοργάνωσε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και στο πρώτο μέρος της παρουσιάστηκαν τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος - Πράξης «ΕΠΙΡΡΟΗ»  - Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και αποκατάστασης διαρροών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και εταίρους από πλευράς Κύπρου το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, και από πλευράς Ελλάδας το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χερσονήσου Κρήτης (ΔΕΥΑΧ). Στόχος του ΕΠΙΡΡΟΗ ήταν να…

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα «CASΤWATER» και «SMARTWATER» στα οποία συμμετέχει το ΣΥΛ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στην Ημερίδα παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Λουκά ο οποίος διάβασε χαιρετισμό του αρμόδιου Υπουργού κ. Κώστα Καδή.

Η Ημερίδα άνοιξε με εισαγωγική παρουσίαση του κ. Σωκράτη Μεταξά, Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με τίτλο “Βελτίωση υπηρεσιών του ΣΥΛ προς τους πολίτες μέσω της συνεργασίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα”.

Κατά το πρώτο μέρος της Ημερίδας παρουσιάστηκαν τα εργαλεία, αποτελέσματα και μελλοντικές επεκτάσεις της Πράξης ”ΕΠΙΡΡΟΗ”, με ομιλητές τους πιο κάτω:

 • Δρ. Σάββας Χατζηχριστοφής, Διαχειριστής Έργου Πράξης «ΕΠΙΡΡΟΗ»,
 • κ. Πάνος Γιαννακού, Ερευνητής, ΤΕΠΑΚ,
 • κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ερευνητής, ΤΕΠΑΚ,
 • κ. Σολωμός Χαραλάμπους, Ανώτερος Τεχνικός ΣΥΛ,
 • Δρ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Ερευνητής ΤΕΠΑΚ, Συντονιστής Πράξης «ΕΠΙΡΡΟΗ»,
 • Δρ. Ανδρέας Σ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΤΕΠΑΚ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης «ΕΠΙΡΡΟΗ»,
 • η κ. Μαρία Στυλιανού Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, η οποία παρουσίασε το θέμα “Τουρισμός και Περιβάλλον”.
 • Το μέρος αυτό έκλεισε με τον χαιρετισμό του κ. Βασίλειου Μυριοκεφαλιτάκη από τον Δήμο Ρεθύμνου, Επικεφαλής Εταίρου του προγράμματος “CASTWATER MED”, ο οποίος χαιρέτησε την Ημερίδα μέσω σύνδεσης Skype.

Μετά το πέρας των δύο μερών της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Προκλήσεις στην αποδοτική διαχείριση υδάτινων πόρων” με τη συμμετοχή των πιο κάτω: 

 • κ. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Πρώτη Λειτουργός Υδάτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,
 • Δρ. Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής, ΤΕΠΑΚ
 • Δρ. Συμεών Χριστοδούλου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου και
 • κ. Σωκράτης Μεταξάς, Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Σάββας Χατζηχριστοφής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

 

Τα θέματα που αναφέρθηκαν στη συζήτηση ήταν μεταξύ άλλων η κατανάλωση νερού για γεωργικούς σκοπούς, η διαχείριση του νερού στα φράγματα, η διαχείριση και αντιμετώπιση των διαρροών, ενώ αναφορά έγινε και στα προγραμματιζόμενα έργα αναβάθμισης της υδρευτικής υποδομής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter172