Το ΤΕΠΑΚ στο HORIZON 2020: EPHOR για μείωση του ρίσκου εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών


Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ενώνει δυνάμεις με άλλους 18 οργανισμούς από 12 ευρωπαϊκές χώρες σε ένα καινούργιο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020. Το EPHOR (Exposome Project for Health and Occupational Research), είναι ένα πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο διευθύνει ο ολλανδικός ερευνητικός οργανισμός TNO.

Η ομάδα του EPHOR θα χρησιμοποιήσει εργασιακά δεδομένα από 40 κοορτές (cohorts) στην Ευρώπη που έχουν καταγεγραμμένα στοιχεία επαγγελματικών εκθέσεων στο χώρο εργασίας περίπου 21 εκατομμυρίων ατόμων.

Το EPHOR θα συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας από μη μεταδοτικά χρόνια νοσήματα (NCDs) που σχετίζονται με παράγοντες κινδύνου στον εργασιακό χώρο, βελτιώνοντας έτσι, ι) την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιι) την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, και ιιι) την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην ΕΕ. Με το πρόγραμμα EPHOR θα αναπτυχθούν μέθοδοι και εργαλεία για το χαρακτηρισμό του εργασιακού εκθεσιώματος.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter296