Σπουδές Χημικής Μηχανικής στην Κύπρο


  ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ*

          O Χημικός Μηχανικός είναι ένας Μηχανικός που συχνά παραμένει στην αφάνεια. Ενώ οι πλείστοι γνωρίζουν με τι ασχολούνται οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, το αντικείμενο ενασχόλησης του Χημικού Μηχανικού συνήθως είναι άγνωστο.

        Ο Χημικός Μηχανικός ασχολείται με::

*  Τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, την παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των προϊόντων τους σε βιομηχανική βάση.

*  Την ασφάλεια των εργαζομένων, τους κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας στις βιομηχανικές μονάδες και την ανάπτυξη διεργασιών αποφυγής ατυχημάτων.

¨*  Την χρήση καινούργιων τεχνικών για τη βελτίωση των παραγόμενων χημικών προϊόντων

*  Την έρευνα για τον εντοπισμό νέων χημικών ενώσεων  με στόχο την παραγωγή νέων βελτιωμένων προϊόντων

*  Τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών της κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων σε χημικές βιομηχανίες

*  Την πραγματοποίηση μελετών για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αντιρρύπανσης σε διάφορες βιομηχανικές μονάδες.

        Ο Χημικός Μηχανικός εργάζεται σε σχεδόν κάθε βιομηχανία και επηρεάζει την παραγωγή σχεδόν κάθε προϊόντος που παρασκευάζεται σε βιομηχανική κλίμακα: από τη χημική στην πετροχημική βιομηχανία, και από τη βιομηχανία τροφίμων στη φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα με την ΑνΑΔ,[1] ένας στους τέσσερις Χημικούς Μηχανικούς στην Κύπρο εργάζεται στη Βιομηχανία τροφίμων, ποτών, και καπνού, ενώ ένα 13% δραστηριοποιείται στη Χημική και στη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Προβλέπεται[1] ότι η ανάγκη για Χημικούς Μηχανικούς στην Κυπριακή βιομηχανία θα αυξηθεί κατά 13% μέχρι το 2027.

        Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής από τον Σεπτέμβριο του 2017. Είναι το μοναδικό που προσφέρεται στην Κύπρο, έχει λάβει πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), καθώς και αναγνώριση του πτυχίου που παρέχει από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος. Κατά μέσο όρο δέχεται ετησίως 20-25 φοιτητές μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων (πλαίσιο πρόσβασης 15)

        Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων σε θέματα που άπτονται της Χημικής Μηχανικής, όπως Χημικές Διεργασίες, Φυσικές Διεργασίες, Εργαστήρια Χημικής Τεχνολογίας κλπ. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι πλήρως  εξοπλισμένο με ολοκαίνουργιες πειραματικές διατάξεις, που ελέγχονται με τη βοήθεια Η/Υ και προσομοιάζουν βιομηχανικές διεργασίες, όπως αντιδραστήρες συνεχούς ροής, στήλες απόσταξης, εναλλάκτες θερμότητας κλπ. Κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να ειδικευθούν στις κατευθύνσεις της Πετροχημικής Μηχανικής και της Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (επ’ αμοιβή) των φοιτητών μετά το 3ο έτος σπουδών. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

        Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει φροντίσει για την ενεργή και δραστήρια διασύνδεση με την εγχώρια βιομηχανία. Υπάρχει συμφωνία για τοποθέτηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ή εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών σε πολλές εταιρείες, μεταξύ των οποίων το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η ΚΕΑΝ, η Hyperion Systems, η Remedica, οι μονάδες αφαλάτωσης Λάρνακας και Επισκοπής, οι εταιρείες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων IESC και Ecofuel, το Κεραμείο Ανδρέας Κασάπης Λτδ, η εταιρεία εξοπλισμού για πλαστικά και συσκευασίες CYPET Technologies Ltd και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. Πραγματοποιούνται επίσης φοιτητικές επισκέψεις σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με σημαντικές διεργασίες παραγωγής, ώστε οι φοιτητές να θεωρούν τη διασύνδεση με τη βιομηχανία αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης. Σε αυτές τις επισκέψεις οι φοιτητές ξεναγούνται στα στάδια παραγωγής των προϊόντων της εκάστοτε βιομηχανίας και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το προσωπικό και να συζητήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας Χημικός Μηχανικός στην Κυπριακή Βιομηχανία.

      Η δημιουργία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, και επιπλέον διασυνδέει το Πανεπιστήμιο απευθείας με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας. Το νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, μοναδικό στο είδος του όπως προαναφέραμε, θεωρείται μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και την οικονομία της Κύπρου.

      Στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/est/,  εκτός από γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και το προσωπικό του Τμήματος,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού, με βάση πληροφοριακό υλικό που έχουν ετοιμάσει το Βρετανικό και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών.

[1] ΑνΑΔ, «Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2017-2027 (Οκτώβριος 2017)». Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020.

*Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/est/

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1235