Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο: Συνάντηση Πρύτανη με τη βραβευθείσα απόφοιτο Δρα Χρυστάλλα Αντωνίου


Τη βραβευθείσα απόφοιτο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Χρυστάλλα Αντωνίου συνάντησε σήμερα ο Πρύτανης, Καθ. Παναγιώτης  Ζαφείρης.

Η Δρ. Αντωνίου διακρίθηκε στα «Κυπριακά Βραβεία Έρευνας ΙδΕΚ», λαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία του Νέου Ερευνητή 2019 στη θεματική ενότητα «Επιστήμες Ζωής». Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καθιέρωσε τα βραβεία έρευνας από το 2007, αναδεικνύοντας προσωπικότητες ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνούς επιπέδου αποτελέσματα.  Η βράβευση αφορούσε την ερευνητική σταδιοδρομία της Δρ. Αντωνίου, σε θέματα που αφορούν την προσαρμογή της γεωργίας στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα στη φυσιολογία καταπονήσεων των φυτών, με έμφαση στην έναυσή τους μέσω φυσικών και χημικών διεγερτών.

Ο Καθ. Ζαφείρης συνεχάρη και προσωπικά την Δρ. Αντώνιου για την επιστημονική της επιτυχία. Όπως επεσήμανε ο Πρύτανης, η επιστημονική και ερευνητική αριστεία είναι βασική επιδίωξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και μπορεί να προέρχεται από συλλογικές ή ατομικές δράσεις.  Τόνισε ότι η διάκριση της αποφοίτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου τονώνει το αίσθημα υπερηφάνειας, πρώτιστα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, καθώς και για την ανάδειξη νέων επιστημόνων που συμβάλλουν καθημερινά και καθοριστικά στη δημιουργία γνώσης και προόδου.

Η Δρ. Χρυστάλλα Αντωνίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διδάκτορας του Τμήματος.  Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλη Φωτόπουλου, καθώς και του Prof. Dirk Inze από το διεθνούς φήμης Department of Plant Systems Biology του University of Ghent, Βέλγιο.  Επίσης, συνεργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter348