Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης στο 9ο Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες


Οφέλη στην κοινωνία και στο περιβάλλον μέσω του Copernicus, Επενδύοντας στο διάστημα: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Καινοτομία

Παρών στο 9ο Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για Θετικές Επιστήμες στο Coral Beach Hotel και Resort στην Πέγεια, η ομάδα του ερευνητικού έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming Project Phase 2 (www.excelsior2020.eu) και του Κέντρο Αριστείας ‘Ερατοσθένης’ μαζί με τον ερευνητικό οργανισμό ‘CYRIC’ (https://www.cyric.eu/)

To 9ο Συνέδριο Μαθητών-Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο  Coral Beach Hotel και Resort στην Πέγεια με την παρουσία πέραν των 1500 μαθητών και την παρουσίαση πέραν των 100 ερευνητικών εργασιών. Το συνέδριο ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου του 2020 και ολοκληρώθηκε μέχρι τις 8 Μαρτίου 2020 και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομου Προδρόμου. Το φετινό συνέδριο συνδιοργανώθηκε από 15 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου και τους Συνδέσμους Καθηγητών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών. Στο φετινό 9ο συνέδριο χωρίστηκε στις θεματικές ενότητες: Περιβαλλοντική Συνείδηση, Διδακτική των Θετικών Επιστημών, Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική και Πειραματική Έρευνα

Έγινε παρουσιάση  στις 6 Μαρτίου 2020, πρώτη ημέρα του συνεδρίου από την Δρ. Χριστίανα Παπούτσα, υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming Phase 2  με θέμα ‘Οφέλη στην κοινωνία και στο περιβάλλον μέσω του Copernicus, Επενδύοντας στο διάστημα: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Καινοτομία’  εστιάζοντας στα έργα

  • ‘Sofia’ το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και συμμετέχουν η εταιρεία CyRIC  και η ομάδα του έργου EXCELSIOR’ H2020 Teaming Phase 2 & Eratosthenes Centre of Excellence  από το ΤΕΠΑΚ.
  • ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming Phase 2 & Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης.

Η Δρ. Χριστιάνα Παπούτσα αναφέρθηκε στην σημασία των υπηρεσιών του Copernicus καθώς και στην σημασία της Ευρώπης για την μεγάλη επένδυση στο διάστημα:  ‘Εκτός από την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτέλεση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών του Copernicus, τα δεδομένα από τους δορυφόρους Sentinel που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη. Για παράδειγμα, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα στο πλαίσιο της πολιτικής ανοιχτών δεδομένων και τη χρήση τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Επιπλέον, το Copernicus διασφαλίζει μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των δεδομένων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus χρησιμοποιεί ακριβή και έγκαιρα δεδομένα παρατήρησης της Γης από τους δορυφόρους και άλλες πηγές για την παροχή βασικών υπηρεσιών πληροφοριών για να βελτιώσει τον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος, την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις’

Η Δρ. Παπούτσα ανάφερε ότι επίσης ότι ‘εκτιμάται ότι κάθε 1€ που επενδύεται στο Copernicus θα ανταποδώσει έως και 10€’.  Επίσης ανάφερε ότι "Επενδύοντας στο διάστημα σήμερα σημαίνει επένδυση στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία αύριο όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία’.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1085