ΤΕΠΑΚ: Επιστημονική διάλεξη στο πλαίσιο του έργου EXCELSIORH 2020 Teaming


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το έργο EXCELSIOR H2020 Teaming, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 ανοιχτή επιστημονική διάλεξη από τη διεθνώς αναγνωρισμένη ανώτερη ερευνήτρια του ερευνητικού Κέντρου TROPOS, Dr. Ulla Wandinger. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής Καθ. Φαίδων Κυριακίδης. 

Η Dr. Ulla Wandinger είναι ανώτερη ερευνήτρια και υπεύθυνη του Τμήματος Τηλεπισκόπησης των ατμοσφαιρικών διεργασιών του Γερμανικού Ινστιτούτου για την μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) στη Λειψία της Γερμανίας, διαθέτει εμπειρία πέρα των 30 ετών στην τηλεπισκόπηση των σωματιδίων και των νεφών έχοντας δημοσιεύσει περισσότερα από 90 επιστημονικά άρθρα. Παράλληλα την τελευταία δεκαετία συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών ACTRIS και συντονίζει την κοινοπραξία των γερμανικών υποδομών.  Η Dr. Ulla Wandinger  είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της αποστολής ESA JAXA EarthCARE διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε μετρήσεις δορυφορικής τηλεπισκόπησης καθώς επίσης και στην ανάκτηση και την εξακρίβωση δορυφορικών δεδομένων.

Η διάλεξη με τίτλο  The European Research Infrastructure ACTRIS and the ERATOSTHENES Centre of ExcellenceExploring the importance of atmospheric remote sensing for the benefit of the EMMENA region διοργανώθηκε στα πλαίσια των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος EXCELSIOR [GA:857510] για μεταφορά τεχνογνωσίας και ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας.

Στην παρουσίαση της η Dr. Ulla Wandinger αναφέρθηκε στην σημαντικότητα και στην αναγκαιότητα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών ACTRIS (Aerosol Cloud and trace Gases Research Infrastructures) για την μελέτη της Ατμόσφαιρας, της κλιματικής αλλαγής και την αέριας ρύπανσης καθώς επίσης και στον στρατηγικό ρόλο των ερευνητικών υποδομών ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης του κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ για την περιοχή.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ACTRIS είναι Πανευρωπαϊκές υποδομές για την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών των ατμοσφαιρικών συστατικών και των διεργασιών που ελέγχουν τον κύκλο ζωής τους.

Πέραν της ανοιχτής διάλεξης ακολούθησε και δεύτερο μέρος  με τίτλο “Ground-based remote sensing of aerosol and clouds: Lidar and radar measurements of climate-relevant processes in the atmosphere” στο οποίο η Dr. Ulla Wandinger απευθυνόμενη κυρίως σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές, παρουσίασε νέες τάσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες για την μελέτη της ατμόσφαιρας και των κλιματικών παραμέτρων. Στο τέλος των παρουσιάσεων οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να συνομιλήσουν με την Dr. Ulla Wandinger σχετικά με τις μελλοντικές ερευνητικές τάσεις και τις δυνατότητες που θα προσφερθούν μέσα από το νεοσύστατο κέντρο αριστείας ΕΡΑΣΤΟΣΘΕΝΗΣ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


786