«Ερατοσθένης» και «EXCELSIOR H2020 Teaming» για τα 6 χρόνια από τον θάνατο Μητσόπουλου


Με ανακοίνωσή τους το κεντρο Αριστείας Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και το EXCELSIORH 2020 Teaming» αναφέρουν:

"Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον θάνατο (22/3/2014-22/3/2020) του αείμνηστου φίλου και υποστηρικτή της ερευνητικής ομάδας Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσου Μητσόπουλου ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

Ως Υπουργός Συγκοινωνιών βοήθησε στα μέγιστα στην προώθηση του τεχνολογιών διαστήματος όπως παρατήρησης της γης στην Κύπρο και ήταν ο πρώτος Υπουργός ως πολιτικά προϊστάμενος που έθεσε υπό την αιγίδα του, το πρώτο διεθνές συνέδριο τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής του περιβάλλοντος το 2013 στην Κύπρο. Ο Τάσος Μητσόπουλος υπήρξε ένας υπεύθυνος άνθρωπος, ο οποίος, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, σε όποιο αξίωμα και αν υπηρέτησε, εργάστηκε άοκνα, για τα δίκαια του λαού της Κύπρου. Η μνήμη του θα είναι πάντα ζωντανή.

Το εταιρικό σχήμα (consortium) του έργου Horizon 2020 Teaming ‘EXCELSIOR’ το οποίο αποτελείται από  το ΤΕΠΑΚ (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας) & "Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης", το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και πρώην τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων DEC‐MTCW) και τριών κολοσσών σε θέματα διαστήματος και παρατήρησης Γης, του Γερμανικού Οργανισμού Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR), του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (NOA) και του Γερμανικού Ινστιτούτου για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία (TROPOS) όπως έχει ανακοινώσει κατά την διάρκεια της εναρκτήριας τελετής του έργου στο ΤΕΠΑΚ, με απόφαση του θα δημιουργήσει σχέδιο υποτροφιών και έδρα σε θέματα διαστήματος και παρατήρησης της γης εις μνήμη του φίλου Τάσου Μητσόπουλου το οποίο θα ανακοινώσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού έργου Horizon2020 Teaming ‘EXCELSIOR

Αποσπάσματα από την ομιλία του αείμνηστου Υπουργού Τάσου Μητσόπουλου κατά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του πρώτου διεθνούς συνεδρίου τηλεπισκοπήσης στην Πάφο στις 8 Απριλίου του 2013.

‘’…Το διάστημα δημιουργεί γεννά τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες του κόσμου, που επηρεάζουν ουσιαστικά κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. ..Το διάστημα αποδείχθηκε μοχλός ανάπτυξης και καινοτομίας....... Τα συστήματα αυτά τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πολλές αγορές.... Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για την περαιτέρω χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με το διάστημα σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ασφάλεια, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε στην οργάνωση και ανάπτυξη των κατάλληλων απαραίτητων δομών και διαδικασιών με στόχο την ενεργό συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική......Στις 27 Αυγούστου 2009, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Με τη συμφωνία αυτή ξεκίνησε μια νέα εποχή για περαιτέρω προσπάθειες, προκειμένου να συγκεντρωθούν πλήρως τα παρεχόμενα οφέλη, αφενός, και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ευρώπης στον διαστημικό τομέα, αφετέρου. Η συμμετοχή μας στον ΕΟΔ είναι επωφελής σε διάφορους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της διαστημικής βιομηχανίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Η ενεργός συμμετοχή στο πρόγραμμα Galileo θα βοηθήσει επίσης την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και άλλους ευαίσθητους τομείς της οικονομίας που κάνουν χρήση αυτών των τεχνολογιών, όπως οι τομείς της ναυτιλίας και των αερομεταφορών...’’

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


759