«Ερατοσθένης» και «Exelsior» δημιούργησαν τη WebGIS για τον COVID-19


Στις δύσκολες αυτές στιγμές, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming (https://excelsior2020.eu/) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) της Σχολής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αξιοποιεί τις δυνατότητες της Γεωπληροφορικής και από σήμερα θέτει σε λειτουργία την πλατφόρμα WebGIS η οποία παρουσιάζει την καθημερινή εξάπλωση του COVID-19 σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα δεδομένα της πλατφόρμας προέρχονται από επίσημους φορείς και σχετικές ανακοινώσεις που δίνονται στα MME.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο: https://covid19.excelsior2020.eu

Η δημιουργία της πλατφόρμας WebGIS αναπτύχθηκε από ερευνητές του Τομέα Γεωπληροφορικής (Geoinformatics) υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Χριστόδουλου Δανέζη, επικεφαλής του τομέα Γεωπληροφορικής του Κέντρου Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’, υπεύθυνου του γραφείου διασύνδεσης με τις κρατικές υπηρεσίες και την βιομηχανία του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming και υπεύθυνου του εργαστηρίου Γεωδαισίας στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ του ΤΕΠΑΚ.

Στο επόμενο στάδιο, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming δύναται να χρησιμοποιήσουν την υποδομή για χαρτογράφηση της πορείας εξάπλωσης του COVID-19 στο πλαίσιο ευρύτερων και διεπιστημονικών συνεργασιών.

Με την ευχή η δύσκολη αυτή συγκυρία να λήξει σύντομα, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming βρίσκεται πανέτοιμο στη διάθεση της Πολιτείας για περεταίρω συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές.Comments (0)

Add a new comment:Newsletter

364