«Ερατοσθένης» και «Εxcelsior»: Νέα υπηρεσία χαρτογράφησης της πηγής προέλευσης του COVID19


Tο Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming (https://excelsior2020.eu/) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) της Σχολής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, από σήμερα θέτει σε λειτουργία νέα υπηρεσία χαρτογράφησης της πηγής προέλευσης του COVID 19. Σημειώνεται ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 από τις 26-3-2020 η πλατφόρμα WEBGIS (αναθεωρημένη έκδοση), η οποία παρουσιάζει την καθημερινή εξάπλωση του COVID-19 σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο

Η νέα υπηρεσία χαρτογράφησης της πηγής προέλευσης του COVID19 (TRACING THE ORIGINS OF THE COVID19) καθώς και η αναθεωρημένη πλατφόρμα WEBGIS (COVID 19 GLOBAL CASES DASHBOARD) είναι προσβάσιμες στον σύνδεσμο: https://covid19.excelsior2020.eu.  

Η δημιουργία της νέας υπηρεσίας και της πλατφόρμας WebGIS αναπτύχθηκε από ερευνητές του Τομέα Γεωπληροφορικής (Geoinformatics) υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Χριστόδουλου Δανέζη, επικεφαλής του τομέα Γεωπληροφορικής του Κέντρου Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’, υπεύθυνου του γραφείου διασύνδεσης με τις κρατικές υπηρεσίες και την βιομηχανία του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming και υπεύθυνου του εργαστηρίου Γεωδαισίας στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ του ΤΕΠΑΚ.

Το Κέντρο Αριστείας "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ" και το έργο "EXCELSIOR" H2020 Widespread Teaming δύναται επίσης, εφόσον του παραχωρηθούν δεδομένα από τις αρμόδιες αρχές, να υλοποιήσει τα εξής:

  • Χαρτογράφηση της πορείας εξάπλωσης καθώς και την καταγραφή περιοχών υψηλής επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο,
  • Εκτίμηση της γεωγραφικής κατανομής των κρουσμάτων και επαφών,
  • Απεικόνιση της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων/ επαφών,
  • Δημιουργία θεματικών χαρτών ή γεωπύλης για την απεικόνιση της διασποράς των κρουσμάτων,
  • Κατάταξη περιοχών με βάση την επικινδυνότητα τους (π.χ. ανά επαρχία ή δήμο ή κοινότητα ή περιοχή)

Το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming βρίσκεται πανέτοιμο στη διάθεση της Πολιτείας για περεταίρω συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


952