«Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ανοίγει το δρόμο για είσοδο της Κύπρου στον χώρο του διαστήματος»


Κάνοντας εκτενή αναφορά στο έργο "EXCELSIOR’’- Eratosthenes: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring Of the Environment", το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της B’ φάσης του Προγράμματος "Teaming Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός ‘Group on Earth Observations’ (GEO) δημοσίευσε την  1η Απρίλιου 2020 ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: ‘Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ ανοίγει το δρόμο για την είσοδο της Κύπρου στο χώρο του διαστήματος’

 (http://www.earthobservations.org/geo_blog_obs.php?id=419).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός GEO αποτελεί μια συνεργασία περισσότερων από 100 εθνικών κυβερνήσεων και περισσότερων από 100 συμμετεχόντων Οργανισμών που οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι αποφάσεις και οι δράσεις να είναι προς όφελος της ανθρωπότητας βάσει συντονισμένων, ολοκληρωμένων και βιώσιμων Παρατηρήσεων τη Γης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός GEO αποσκοπεί στην διακυβερνητική συνεργασία για βελτίωση της διαθεσιμότητας, της πρόσβασης και της χρήσης των παρατηρήσεων της Γης για έναν βιώσιμο πλανήτη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός GEO προωθεί την ανοικτή, συντονισμένη και διαρκή ανταλλαγή δεδομένων και υποδομών για καλύτερη έρευνα, χάραξη πολιτικής, τις αποφάσεις και τη δράση σε πολλούς κλάδους. Η κοινότητα GEO επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δέσμευσης παγκόσμιας προτεραιότητας: το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμφωνία του Παρισιού και το πλαίσιο Sendai για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών, στους οποίους το έργο "EXCELSIOR’’ κάνει ιδιαίτερη αναφορά.

Το ‘Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ θα λειτουργήσει ως Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και Ερευνητικής Αριστείας στους τομείς της γεωπληροφορικής, τεχνολογιών διαστήματος και παρατήρησης της Γης στην Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα, συνδυάζοντας υποδομές με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, έρευνα αιχμής, στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και δράσεις επιχειρηματικότητας.

Το έργο "EXCELSIOR’’ συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τους ακόλουθους εταίρους: το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τον Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR), το Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (BEYOND , NOA) και το Γερμανικό Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία (TROPOS).

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του GEOγίνεται εκτενής αναφορά και στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη που έγιναν κατά την επίσημη έναρξη του έργου τον Νοέμβριο του 2019, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι όλες οι αρμόδιες αρχές,  θα προσφέρουν κάθε αναγκαία βοήθεια, ώστε να μετατραπεί το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης σε ένα παγκοσμίου κλάσης κέντρο έρευνας και καινοτομίας για την παρατήρηση της Γης, ένα σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.  Είπε, ακόμη, πως, η Κυβέρνηση θεωρεί το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης σαν ένα εργαλείο μεταμόρφωσης της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο έρευνας και καινοτομίας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1090