ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων  στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για μερική απασχόληση

  • Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης/Βοηθός Ερευνητής Α ή Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο ερευνητικό έργο CREATION στο γνωστικό αντικείμενο «Cultural and Arts Entrepreneurship and Adult Education».
  • Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης / Τεχνικός Εργαστηρίου) στο ερευνητικό έργο CREATION στο γνωστικό αντικείμενο «Cultural and Arts Entrepreneurship in Adult Education».
  • Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης/Βοηθός Ερευνητής Α ή Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο ερευνητικό έργο T3W στο γνωστικό αντικείμενο «εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα / κοινωνική επιχειρηματικότητα».
  • Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης / Τεχνικός Εργαστηρίου) στο ερευνητικό έργο T3W στο γνωστικό αντικείμενο «εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα / κοινωνική επιχειρηματικότητα».

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020, ώρα 23:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου  https://www.cut.ac.cy/faculties/aac/mga/job-vacancies/ ή να επικοινωνήσουν με τον Αν. Καθηγητή Νίκο Σουλελέ  στο [email protected]

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


804