ΤΕΠΑΚ: Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ανακοινώνει 7 θέσεις εργασίας


Το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου https://eratosthenes.org.cy/   έχει ανακοινώσει τις πρώτες επτά (7) θέσεις εργασίας με καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2020 με έδρα την Λεμεσό.

Οι 3 θέσεις αφορούν την στελέχωση των 3 Ερευνητικών Τμημάτων του Κέντρου Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ https://eratosthenes.org.cy/the-project/eratosthenes-coe-structure/  δηλαδή ENVIRONMENT AND CLIMATE DEPARTMENT, RESILIENT SOCIETY DEPARTMENT, BIG EARTH DATA ANALYTICS DEPARTMENT σε θέσεις Ερευνητή Α ή Β αντίστοιχες βαθμίδες του  Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ως ακολούθως

  • SENIOR RESEARCHER POSITION IN EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING AT THE ENVIRONMENT AND CLIMATE DEPARTMENT
  • SENIOR RESEARCHER POSITION IN EARTH OBSERVATION, SPACE & GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AT THE RESILIENT SOCIETY DEPARTMENT.
  • SENIOR RESEARCHER POSITION IN INFORMATION EXTRACTION, VISUAL EXLORATION & VISUALIZATION, CROWD SOURCING & DATA FUSION, GEOINFORMATICS, REMOTE SENSING AT THE BIG EARTH DATA ANALYTICS DEPARTMENT.

Οι υπόλοιπες 4 θέσεις αφορούν διοικητικές θέσεις ως ακολούθως

  • Marketing Manager σε θέματα τηλεπισκόπησης, διαστημικών τεχνολογίων και γεωπληροφορικής
  • Human Resources Manager
  • Accounting and Financial Officer
  • Facilities, Building Infrastructure and Procurement Officer

Το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ ανοίγει το δρόμο για την είσοδο της Κύπρου στο χώρο του διαστήματος’ μέσω του ερευνητικού έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING https://www.excelsior2020.eu και αποτελεί συνέχεια των 13 χρόνων ερευνητικής εμπειρίας του εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών  Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ. Το έργο ‘EXCELSIOR’’- Eratosthenes: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring Of the Environment", χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της B’ φάσης του Προγράμματος "Teaming Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις 7 θέσεις , αποταθείτε στα πιο κάτω

https://eratosthenes.org.cy/open-positions/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2856