Σεμινάρια ΤΕΠΑΚ «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: προκλήσεις και προοπτικές»


Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου), το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε σειρά σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων με θέμα:

«Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: προκλήσεις και προοπτικές»

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/ant-u3l-3uv-ykf

Πρόγραμμα σεμιναρίων:

31/10/2020 Σάββατο (10:00)

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας - Φ. Ευθυμίου

Σύντομη Περιγραφή Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των μανθανόντων.

https://tinyurl.com/yyrllr34

Παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/BXkQ3tsx8M5Yv1Am8

Διάρκεια σεμιναρίου: 45 λεπτά

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

11/11/2020 Τετάρτη (19.00)

H διδασκαλία της ελληνικής σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.   Εφαρμογές και παραδείγματα μέσω τεχνολογίας. Π. Κοσμάς

Σύντομη Περιγραφή Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο τυπικό σχολείο και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

https://tinyurl.com/yxru6333

Συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/BXkQ3tsx8M5Yv1Am8

Διάρκεια σεμιναρίου: 45 λεπτά

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

21/11/2020 Σάββατο (10:00)

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη διαμορφωτική αξιολόγηση: ένα πρακτικό παράδειγμα - -Σ. Παπαδήμα-Σοφοκλέους & Π. Βασιλείου

Σύντομη Περιγραφή Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογικά υποβοηθούμενης διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσα από σχέδια μαθήματος.

https://www.facebook.com/events/2435763926717790/

Συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/BXkQ3tsx8M5Yv1Am8

Διάρκεια σεμιναρίου: 45 λεπτά
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter515