ΤΕΠΑΚ: Διαδικτυακή συμμετοχή Γυμνασίου Αποστ. Παύλου Πάφου σε ερευνητικά έργα στο τομέα Διαστήματος


Τα μέλη της ομάδας του ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming, του Κέντρου Αριστείας ‘Ερατοσθένης’ και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Δημήτρης Αντωνιάδης, κα. Ελένη Λουλλή και κα. Μαρία Προδρόμου παρουσίασαν στις 10/12/2020 ,11/12/2020 και 14/12/2020 διαδικτυακά στο Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο ‘τον τομέα του διαστήματος και της τηλεπισκόπησης’. Την εν λόγω ερευνητική ομάδα πλαισιώνουν οι Δρ Χριστιάνα Παπούτσα, κ. Χριστόδουλος Μέττας και  ο Καθ. Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής. Η παρουσίαση διεξάχθηκε στα τμήματα Α5, Α9, Β2, Β4 και Β7 μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας με επίβλεψη από τους καθηγητές της Γεωγραφίας κα. Μαρία Γιαννακού και κ. Δήμο Ιακώβου. Συντονιστής όλων των διαδικτυακών παρουσιάσεων ήταν ο Βοηθός Διευθυντής του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου κ. Άγγελος Προδρόμου.

Εκτενής αναφορά για το πως οι δορυφόροι της NASA ή δορυφόροι SENTINEL του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές, όπως ανίχνευση πλοίων, μετακινήσεις γης με συστήματα ραντάρ, εντοπισμός πλαστικών στην  θάλασσα, αέρια ρύπανση, αστική νησίδα, δασικές πυρκαγιές, βυθομετρήσεις, γεωργία, κλιματικές αλλαγές, εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κ.α.

Οι εν λόγω διαδικτυακές παρουσιάσεις ήταν μέσα στα πλαίσια του  έργου SOFIA (Schools encouragement in educatiOn and outreach oF Earth surveIllance And remote sensing) και του έργου EXCELSIOR Η2020 Teaming (www.excelsior2020.eu).

Το έργο ‘SOFIA’ είναι ένα από τα τρέχοντα έργα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής & Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ σε συνεργασία με την εταιρεία  CyRIC και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Η υποβολή του έχει υποστηριχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της Παρακολούθησης της Γης / Τηλεπισκόπησης στη μαθησιακή  κοινότητα της Κύπρου μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στην ενθάρρυνση και την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα Παρατήρησης της Γης και διαστημικών θεμάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη Τηλεπισκόποιηση, στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τεχνικές τηλεπισκόπησης μέσω παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων και τέλος να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης μελλοντικών επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης στον τομέα της Παρακολούθησης της Γης.

Το έργο ‘SOFIA’ χωρίζεται σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο, πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε σχολεία της Κύπρου όπου οι μαθητές θα ενημερωθούν για το SOFIA αλλά και για την έννοια της Τηλεπισκόπησης. Πριν και μετά τη διεξαγωγή της παρουσίασης, οι ερευνητές μοιράζουν ερωτηματολόγια στους μαθητές, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης. Στο δεύτερο στάδιο, θα οργανωθούν εργαστήρια για πρακτική κατάρτιση στην οποία οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και θα προγραμματίσουν ένα πραγματικό αντίγραφο μιας πλατφόρμας Astro-Pi. Οι ομάδες θα εκπαιδευτούν επίσης στο να χρησιμοποιούν κάμερες NoIR καθώς και στην προσομοίωση  δορυφορικών μετρήσεων. Ερευνητές από το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ του ΤΕΠΑΚ & Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης και το CyRIC θα συμμετάσχουν για να καθοδηγήσουν τους μαθητές και να τους βοηθήσουν σε όλα τα στάδια της έρευνας τους. Για το τελικό στάδιο, θα διεξαχθεί Παγκύπριος σχολικός διαγωνισμός με θέμα τις διαστημικές τεχνολογίες, στον οποίο ομάδες από διάφορα σχολεία της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Στη νικήτρια ομάδα θα απονεμηθεί βραβείο που καθορίζεται από την ίδια την ESA.

Επίσης κατά την διάρκεια των διαδικτυακών παρουσιάσεων έγινε  (α) παρουσίαση του έργου EXCELSIOR  το οποίο έχει εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση πέραν των 38 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος TEAMING του Ορίζοντα 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (Φάση 2), (β) του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης (γ) καθώς και τις ευκαιρίες απασχόλησης που θα δημιουργηθούν στον τομέα του διαστήματος. Ειδική αναφορά έγινε του ανοικτού δίαυλου επικοινωνίας με τα σχολεία της Κύπρου μέσω τη θεματικής του  Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης EXCELSIORforSchools.

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


655