Συμμετοχή του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ στη Βραδιά του Ερευνητή 2020


Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή  του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, του Έργου EXCELSIOR και Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην Ευρωπαϊκή  Βραδιά του Ερευνητή 2020 που διοργανώθηκε από το το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ). Υπήρξε συμμετοχή με 8 διαδικτυακά περίπτερα (booths) ως ακολούθως:

  • #47 Παρακολούθηση δασών χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής / Forest monitoring using satellite imagery for understanding the effects of climate change
  • #48 Σύστημα συνεχής παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών κινδύνων στην Κύπρο / Cyprus Continuously Operating Natural Hazards Monitoring and Prevention System (Cyclops RPF Funded Project)
  • #49 Παρατήρηση Γης, Διαστημικές Τεχνολογίες & Γεωπληροφορική για Εφαρμογές Πράσινων και Έξυπνων Πόλεων / Earth Observation, Space Technologies & Geoinformatics for Green and Smart Cities Applications (EXCELSIOR H2020 Teaming Funded Project)
  • #50 Προσομοίωση προϊστορικών θαλάσσιων μεταφορών από / προς την Κύπρο  / Simulating prehistoric seagoing to/from Cyprus (Sarocy Funded Project)
  • #52 Παρατήρηση της Γης με τη χρήση δεδομένων Copernicus και μεγάλα δεδομένα για την πολιτιστική κληρονομιά  / Copernicus Earth Observation and Big Data for Cultural Heritage (Navigator Funded Project)
  • #54 Δορυφορική αξιολόγηση υπεράκτιων αιολικών πόρων / Satellite-based offshore wind resource assessment (Geowindsat Funded Project)
  • #55 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: Πρόγραμμα ΘΑΛ – ΧΩΡ 2 / Maritime Spatial Planning (THAL-CHOR 2 INTERREG Funded Project)
  • #56 Αλληλεπίδραση νεφών-αερολυμάτων και σχηματισμός νεφών Aerosol-cloud interaction and Cloud formation (SIROCCO-RESTART Funded Project)

Στα πλαίσια της εκδήλωσης απονεμήθηκε βραβείο 1500 ΕΥΡΩ στη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ Γεωργία Αλεξάνδρου (μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές τεχνολογίες), η οποία διακρίθηκε στο διαγωνισμό ««ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ- ΦΟΙΤΩ 2020», κάτω από τη θεματική «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική». Η κα. Αλεξάνδρου έλαβε το πρώτο βραβείο στην πιο πάνω θεματική για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα «Παρακολούθηση της αρχαιολογικής θέσης στην Παλμύρα (Συρία) με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat και το υπολογιστικό νέφος μεγάλων δεδομένων της Google Earth Engine». Οι επιβλέποντες στη συγκεκριμένη διατριβή ήταν ο ερευνητικός συνεργάτης Δρ Άθως Αγαπίου και ο Kαθηγητής Διόφαντο Χατζημιτσή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

Τέλος, τα μέλη της ομάδας του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του ΤΕΠΑΚ Δρ. Χριστόδουλος Δανέζης, Δρ Μιλτώ Μιλτιάδου και κ. Χρήστος Θεοχαρίδης βραβεύτηκαν με το αγαπημένο έπαθλο του κοινού στη Βραδιά του Ερευνητή 2020 για το περίπτερο με #47 «Παρακολούθηση δασών χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής». Το περίπτερο περιείχε εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία ήταν μέρος του έργου ASTARTE (EXCELLENCE / 0918/0341
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


813