Το ΤΕΠΑΚ διοργανώνει Διαδικτυακό Σχολείο


Με θέμα «Smart Data Processing and Systems of Deep Insight»  DESTINI Η2020 - “Twinning (H2020-TWINN-2015) Coordination and support actions:Spreading excellence and widening participation”

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος DESTINI, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργανώνει στις 12-16 Απριλίου 2021 το πρώτο διαδικτυακό σχολείο με θέμα «Επεξεργασία Ευφυών Δεδομένων και Συστήματα Βαθιάς Διορατικότητας» (Smart Data Processing and Systems of Deep Insight). Το σχολείο θα περιλαμβάνει σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων στην αγγλική γλώσσα, οργανωμένων σε δύο ενότητες και θα μεταδίδεται διαδικτυακά.

Η πρώτη ενότητα διαρκεί τρεις μέρες (12-14 Απριλίου 2021) και απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, ημικρατικούς οργανισμούς και στο ευρύ κοινό. Κατά την πρώτη ενότητα, θα παρουσιαστούν σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα που έχουν σχέση με Ευφυή Δεδομένα (Smart Data) καθώς και πρακτικές εφαρμογές ή εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των έργων αυτών.

Η δεύτερη ενότητα διαρκεί δύο μέρες (15 -16 Απριλίου 2021), είναι εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη σε ερευνητικά θέματα στην επιστημονική περιοχή των Ευφυών Δεδομένων και απευθύνεται κυρίως σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου και επιπέδου Μάστερ και ερευνητές.

Στο δίκτυο συνεργασίας του DESTINI μαζί με το ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν και δύο κορυφαία πανεπιστήμια με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία της Ευφυούς Επεξεργασίας Δεδομένων (Smart Data Processing) και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science), το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ στην Ολλανδία (University of Tilburg - https://www.tilburguniversity.edu/) και το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης στην Ιταλία (Sapienza University of Rome - https://www.uniroma1.it).

Κύριος στόχος του έργου DESTINI είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικής και δραστηριότητάς τους στους τομείς των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), με προεκτάσεις σε διάφορους τομείς, όπως είναι η Υγεία, ο Τουρισμός και η Βιομηχανία 4ης γενιάς (Industry 4.0), μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της από κοινού διερεύνησης και υλοποίησης νέων εφαρμοσμένων ερευνητικών ιδεών και εργαλείων.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων του DESTINI θα επιτρέψει την απόκτηση νέων γνώσεων και τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω της ανταλλαγής προσωπικού, επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, διοργάνωσης εργαστηρίων και σχολείων με διαλέξεις από τα ιδρύματα-εταίρους του έργου, συμμετοχής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια/εργαστήρια και ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κινητικότητας για νέους ερευνητές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά/βιομηχανία και στην πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου σε προβλήματα στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Σύνδεσμος εκδήλωσης : https://www.facebook.com/events/455817989066516

Πρόσκληση : https://bit.ly/39FVW2y

Πρόγραμμα : https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/439/439120_100DESTINI.pdf

Δήλωση συμμετοχής : https://forms.gle/Rzr62VGFpXFdGPLM8

ΙστοσελίδαΈργου : destini2020.eu

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


504