Πρωτόκολλο συνεργασίας Νορβηγικού Γεωτεχνικού Ινστιτούτου και “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ”


Υπεγράφη τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Νορβηγικού Γεωτεχνικού Ινστιτούτου (NGI) (https://www.ngi.no/) και του Κέντρου Αριστείας “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://eratosthenes.org.cy/).

Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο ερευνητικών οργανισμών και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, το πρωτόκολλο έχει ως στόχο τη διεύρυνση της επιστημονικής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής και άλλης συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων.

Η συνεργασία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

* Αμοιβαία ανταλλαγή ερευνητών και φοιτητών για μικρότερες ή μεγαλύτερες επισκέψεις εργασίας

* Αμοιβαία συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και συνεργασία σε μελλοντικές προτάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης

* Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονική τεκμηρίωση και δημοσιεύσεις

* Άλλες ακαδημαϊκές ανταλλαγές και αμοιβαία συμμετοχή αναγνωρίζονται επίσημα και από τους δύο οργανισμούς, ECoE και NGI

* Συνεργασία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

* Αμοιβαία ανταλλαγή μετρημένων δεδομένων κοινών παρατηρήσεων δεδομένων παρατήρησης γης

Το Νορβηγικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο (NGI) είναι ο κορυφαίος οργανισμός σε θέματα γεωτεχνικής μηχανικής της Νορβηγίας και αποτελεί ένα από τα διεθνή  κέντρο έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  στις γεωεπιστήμες μηχανικής. Η NGI έχει τα κεντρικά γραφεία και εργαστήρια στο Όσλο, παραρτήματα στο Trondheim και ερευνητικό σταθμό στο Strynefjellet στη Δυτική Νορβηγία. Στο εξωτερικό, έχουν ένα γραφείο στο Περθ, Δυτική Αυστραλία και γραφείο με γεωτεχνικό εργαστήριο στο Χιούστον, Τέξας, ΗΠΑ. Η NGI έχει σημαντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με διεθνούς εμβέλειας εταιρείες στον υπόλοιπο κόσμο.

To Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργήθηκε μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu). Το νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας είναι αποτέλεσμα της αναβάθμισης του υπάρχοντος Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, που λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cut.ac.cy) από το 2007. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών Διαστήματος, Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής σε Εθνικό, Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 TEAMING είναι  το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης να καταστεί σε ένα παγκοσμίου κλάσης κέντρο έρευνας και καινοτομίας για την παρατήρηση της γης, ένα σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.  Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) αναμένεται να εργοδοτήσει τα επόμενα 15 χρόνια πέραν των 150 ερευνητών.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


226