ΤΕΠΑΚ: Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE


 Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εργαστηριακά σεμινάρια του ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ MATE στις 30 και 31 Μαρτίου 2021 με τη συμμετοχή 17 φοιτητών και φοιτητριών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στόχος των σεμιναρίων ήταν η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στο σχεδιασμό εκστρατειών ευαισθητοποίησης και στη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου ειδικότερα.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι τρεις ομάδες φοιτητών δημιούργησαν οπτικοακουστικό υλικό με θέμα τη διαφορετικότητα, τις φυλετικές διακρίσεις και τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Το υλικό προωθήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ρητορικής μίσους και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, εκπαιδεύτηκαν στο σχεδιασμό επικοινωνιακών εκστρατειών για τη ρητορική μίσους και διδάχθηκαν τη χρήση open source εργαλείων για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Στην επόμενη και τελευταία φάση του προγράμματος (Ιούνιος 2021) θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα περιέχει το υλικό της εμπειρικής μελέτης, εργαλείο αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης το υλικό που δημιουργήθηκε για τη διεξαγωγή των επιμέρους σεμιναρίων του προγράμματος. Μεταξύ άλλων, η πλατφόρμα προσβλέπει στη  δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ φοιτητών από την Κύπρο και από άλλες χώρες με απώτερο στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, την κατανόηση διαφορετικών απόψεων και βιωμάτων.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές των συνεργαζόμενων χωρών του ΜΑΤΕ θα κληθούν να αξιολογήσουν την πλατφόρμα ως προς το περιεχόμενο, την ευχρηστία της και τον στόχο της.

Τελικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού  οδηγού για την εκπαίδευση των νέων ατόμων, ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα της ανοχής και του σεβασμού και να περιοριστεί ο ρατσισμός και οι διακρίσεις.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρα Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


178