Το ΤΕΠΑΚ διοργανώνει Διαδικτυακή Δράση Ενημέρωσης του ευρωπαϊκού έργου FeSTEM


Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://www.socialcomputing.eu/) διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος FeSTEM, τη Δευτέρα 31 Μαΐου στις 16:00 (ώρα Κύπρου). Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση στοχεύει στην παρουσίαση του προγράμματος FeSTEM, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην εκδήλωση εδώ.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, καθώς και η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες σε θέματα STEM, καθώς και στο ευρύ κοινό που μπορεί να ενδιαφέρεται για τα θέματα του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Κύριος στόχος του έργου FeSTEM είναι η προώθηση μιας καινοτόμας παιδαγωγικής μεθόδου που θα επιτρέψει στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα για να δημιουργήσουν κοινά εκθέματα που θα λειτουργούν ως πρότυπα καθοδήγησης για την ενθάρρυνση των γυναικών να παραμένουν ενεργές στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Η καινοτομία του έργου έγκειται στις δραστηριότητες του έργου οι οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα μέσω των οποίων οι φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιτυχημένα μοντέλα γυναικών. Το έργο FeSTEM χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής έχει συντονιστικό ρόλο στο έργο. Στο έργο FeSTEM μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετέχουν επίσης κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των επιστημών και της εκπαίδευσης: το εργαστήριο Smart Mobile Interactive Learning Environments (SMILE, http://smile.uom.gr/) του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας, το ερευνητικό κέντρο CESIE (https://cesie.org/en/), o εκπαιδευτικός οργανισμός Geoss (www.ic-geoss.si) καθώς και δύο επιχειρήσεις: Magenta Consultoria (www.magentaconsultoria.com) και ARIS (http://www.ariscy.com/).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://festemproject.eu/ και ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


161