ΤΕΠΑΚ: Προσβασιμότητα και Ψηφιακή Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης έχει ως βασική του αποστολή την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και στη μάθηση. 

Το Δίκτυο ευθυγραμμισμένο με την ανάγκη για εντοπισμό και της προώθηση καινοτόμων και συμπεριληπτικών (inclusive) παιδαγωγικών μεθόδων συμβατών με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την Ψηφιακή και Εξ αποστάσεως Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Ενιαία Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, και ενδιαφερόμενους/ες για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη ψηφιακή μάθηση, καθώς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά παρακολούθησης, εφόσον το επιθυμούν.

Θέμα

Ψηφιακή και Εξ αποστάσεως Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Ενιαία Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα και όχι μόνο

Περίληψη 

Η παρουσίαση θα εστιάσει στην εφαρμογή πρακτικών ενιαίας εκπαίδευσης και προσβασιμότητας για την εκπαίδευση φοιτητών/τριών με αναπηρίες με έμφαση κυρίως στην εξ αποστάσεως και ψηφιακή εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν σύντομα βασικές θεωρητικές αρχές για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς μέσα από τις έννοιες της διαφοροποίησης, καθώς και κάποιες πρακτικές εισηγήσεις για καθολικό σχεδιασμό μάθησης και προσβασιμότητα.

Εισηγήτριες 

Κατερίνα Μαύρου: Η Δρ. Κατερίνα Μαύρου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την εφαρμογή της υποστηρικτικής και ψηφιακής τεχνολογίας για την παιδαγωγική της ενιαίας εκπαίδευσης (inclusive education), καθώς και τον σχεδιασμό καθολικών περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα ασχολείται με ζητήματα ψηφιακής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες όλων των ηλικιών και την πολιτική για το σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικής τεχνολογίας. Εμπλέκεται ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνή δίκτυα και πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην ψηφιακή εποχή και είναι η πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Μαρία Τσακίρη: H Δρ. Μαρία Τσακίρη είναι Λέκτορας Σπουδών για την Αναπηρία και Ενιαίας Εκπαίδευσης. Τα διδακτικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Κριτικών Σπουδών για την Αναπηρία και της ενιαίας εκπαίδευσης, καθώς και τον ακτιβισμό των ατόμων με αναπηρία, τις αναπαραστάσεις της αναπηρίας μέσα από τον κινηματογράφο και ζητήματα διαθεματικότητας. Είναι μέλος του Disability Research Edinburgh Network που συντονίζεται από το University of Edinburgh και συμμετέχει σε δράσεις άλλων ερευνητικών δικτύων για την εκπαίδευση και την αναπηρία, καθώς και αυτόνομων φεμινιστικών ερευνητικών κέντρων στη Βρετανία και την Ελλάδα.

Ημερομηνία 

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021

Ώρα 

17:00-18:00

Σύνδεσμος Εκδήλωσης στο Facebook

https://fb.me/e/2bmlr9dsL 

Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης

https://us02web.zoom.us/j/84379785615?pwd=WjQ4dDNOVG9yVWZ3eVlYY0tFUmE5QT09 

Meeting ID: 843 7978 5615

Passcode: 449986

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


204