ΤΕΠΑΚ: Λεωνίδου, Πουαγκαρέ για προεδρία και Μαυρέλλης, Σπύρου για αντιπροεδρία του Συμβουλίου

21 Ιαν 2014 - 19:49


Επίσημη πρώτη για το «Αναγέννησις» στο ΤΕΠΑΚ

21 Ιαν 2014 - 13:03


Στήριξη Μητσόπουλου στο ΤΕΠΑΚ για το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για το «Αναγέννησις»

20 Ιαν 2014 - 17:16


Η Αντιπρύτανης του ΤΕΠΑΚ Τ. Ονουφρίου, πρόεδρος διεθνούς συνεδρίου για θέματα υδρογονανθράκων

20 Ιαν 2014 - 13:26


Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΤΕΠΑΚ

17 Ιαν 2014 - 15:11


Η χρήση του VR-CAVE του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΠΑΚ στην κυκλοφοριακή αγωγή

17 Ιαν 2014 - 14:45


Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει 20 θέσεις αριστείας σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο

17 Ιαν 2014 - 14:16


Δριμεία επίθεση της Συντεχνίας Ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ κατά του Πανίκου Λεωνίδου

16 Ιαν 2014 - 11:38


Εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης για το ΤΕΠΑΚ

15 Ιαν 2014 - 17:42


Πραγματικά είστε αδιόρθωτη κυρία Πρύτανης!

14 Ιαν 2014 - 16:05


Newsletter