Μια κενή ερευνητική θέση στο Εργαστήριο Θεραπευτικών Υπερήχων του ΤΕΠΑΚ


Το Εργαστήριο Θεραπευτικών Υπερήχων, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επιθυμεί να προσλάβει τρεις (3) ερευνητές/τριες για το πρόγραμμα SOUNDPET που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου Ευρώ βρίσκεται στο πρόγραμμα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΥΓΕΙΑ). Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός νέων ρομποτικών συστημάτων συμβατών με μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιώντας εστιασμένους υπέρηχους. Οι εστιασμένοι υπέρηχοι μπορούν να εφαρμοστούν βαθιά στο σώμα μη-επεμβατικά χωρίς να καταστρέψουν τον περιβάλλοντα ιστό. Λόγω της χρήσης υπερηχητικών κυμάτων, δεν προκαλούνται παρενέργειες. Η επιδιωκόμενη εφαρμογή του έργου είναι η ογκολογία.

Απαιτούμενα προσόντα για τρεις (3) θέσεις ερευνητών/τριών

1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/ Βιοϊατρική Μηχανική/Μηχανολόγος Μηχανικός/Φυσική

2) Εξειδίκευση σε απεικόνιση μαγνητικής τομογραφίας ή εστιασμένων υπερήχων

Μισθός: αναλόγως προσόντων

Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

Στείλτε το βιογραφικό σας, τα διπλώματα και τα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας έως τις 25/9/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


145