Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών


Διαρκεί από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου και στις “δορυφορικές” εκδηλώσεις, που προηγούνται ή έπονται αυτών των ημερών

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών το οποίο θα διεξαχθεί, εξ ολοκλήρου, ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Το συνέδριο διαιρείται σε δύο μέρη: στο κυρίως συνέδριο, το οποίο διαρκεί από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου και στις “δορυφορικές” εκδηλώσεις, που προηγούνται ή έπονται αυτών των ημερών.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο συνέδριο με τις ακόλουθές τέσσερεις εισηγήσεις, τρείς στην ενότητα «Τεχνολογίες και υποδομές βιβλιοθηκών» και μία στην ενότητα «Πληροφοριακή παιδεία και κατάρτιση χρηστών»:   

Τεχνολογίες και υποδομές βιβλιοθηκών

  • Ανάπτυξη ενιαίων καταλόγων στην Κύπρο: χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα / Μάριος Ζέρβας, Γιώργος Βεράνης, Δημήτρης Νικολάου, Πάνη Σκιτίνη, Βαρβάρα Αριστείδου, Αντωνία Νικολάου & Χριστιάνα Κύπρου
  • Ενοποιημένη διαχείριση πολλαπλών βάσεων αναφορών (CitationIndexes) για τον εμπλουτισμό Ιδρυματικών Αποθετηρίων / Δημήτριος Κουής, Γιώργος Βεράνης, Μάριος Ζέρβας, Πέτρος Αρτέμη, Ανδρέας Γιαννακόπουλος & Χρήστος Μπέλλας
  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS): ολιστική καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου / Πέτρος Αρτέμη & Μάριος Ζέρβας

Πληροφοριακή παιδεία και κατάρτιση χρηστών

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας σε εκπαιδευτές και βιβλιοθηκονόμους στο πλαίσιο του προγράμματος EDUCABILITY / Φωτεινή Ευθυμίου, Δημήτριος Κουής, Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Γεώργιος Γιαννακόπουλος & Μάριος Ζέρβας

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://palc27.upatras.gr/programme-detailed/.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


371