ΤΕΠΑΚ και Ίδρυμα Λαόνα υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Το Πρωτόκολλο προβλέπει, τη διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, την παροχή και εκπόνηση συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους.

 Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ίδρυμα Λαόνα υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας για προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ιδρύματος, Δρ Άρτεμις Γιορδαμλή, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Συμβουλίου, στο κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου.

Το Πρωτόκολλο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την από κοινού διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την παροχή και εκπόνηση συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών αντίστοιχα, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και την τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους.

Προβλέπει, επίσης, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συνέργειες σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικές θεματικές, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η ενέργεια και το περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ. ως επίσης κοινές ενέργειες για την αναβίωση και προστασία της κυπριακής υπαίθρου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη και στελέχη της κοινότητας του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Λαόνα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τρόπους συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


209