ΤΕΠΑΚ: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας για νοσηλευτές


 Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου ERASMUS  που διοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδαμε συνδιοργανωτή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου ERASMUS "Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη υγείας για τους νοσηλευτές, που εργάζονται με ηλικιωμένους" (2020-1-CY01-KA202-065962) πραγματοποιήθηκε στις 26.8.-27.8.2021.

Η συνάντηση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί διά ζώσης στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω της δυσμενούς επιδημικής κατάστασης που προκλήθηκε από τον ιό Covid 19.

Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα με συνδιοργανωτή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετείχαν όλοι οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου - Κρατικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Klaipeda (Λιθουανία), Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών και Οικονομικών στο Λοτζ (Πολωνία) και το Πανεπιστήμιο της Ostrava (Τσεχία).

Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του έργου και στην προετοιμασία μιας ενδιάμεσης έκθεσης για την οικονομική διαχείριση. Οι εταίροι εξοικειώθηκαν με τα τρέχοντα σχέδια στο πλαίσιο της διάδοσης και της αξιολόγησης του έργου. Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στην υλοποίηση του έργου και στα τέσσερα παραδοτέα (την ύλη και τα περιεχόμενα, την ψηφιακή εκδοχή του σεμιναρίου, τη μεθοδολογία της πιλοτικής και τον οδηγό συστάσεων).

Η κοινοπραξία έχει ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη του σεμιναρίου και σχεδιάζει την ψηφιακή εκδοχή του. Τέσσερις ενότητες που προωθούν την Εγγραμματοσύνη και τη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας είναι τώρα διαθέσιμες για πιλοτική εφαρμογή στην επόμενη φάση: 1) Βασικές πληροφορίες για  την Εγγραμματοσύνη  και τη Ψηφιακή  Εγγραμματοσύνη Υγείας, 2) Πρακτικές δεξιότητες  (Αναγνώριση ασθενών με χαμηλό επίπεδο Εγγραμματοσύνης Υγείας), 3) Θέματα σκοπιμότητας και αναγνωσιμότητας και προκλήσεις Ψηφιακής Υγείας, 4) Εγγραμματοσύνη Υγείας και Ασφάλεια των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σχεδιάστηκε η δεύτερη φάση των παραδοτέων, εστιάζοντας στο θέμα της ψηφιακής εκδοχής του σεμιναρίου. Συζητήθηκε επίσης η τριήμερη εκδήλωση εκπαίδευσης, η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών και Οικονομικών στο Λοτζ, Πολωνία. Η εκπαίδευση στόχευε να υποστηρίξει τις ερευνητικές ομάδες των εταίρων σχετικά με την ανάπτυξη των κατάλληλων περιεχομένων για τη ψηφιακή εκδοχή και έχει πραγματοποιηθεί στις 14 με 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


157