Αποτελέσματα βιβλιογραφικής ανασκόπησης του έργου Erasmus+ SAVE στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ


Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ‘SAVE’– Screening for Abuse Victims Among Elderly”, στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), περιλαμβάνονται σε έκθεση με τίτλο «Τι γνωρίζουμε για την ανίχνευση της κακοποίησης στους ηλικιωμένους: Αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του προγράμματος SAVE».

Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησηςήταν η διερεύνηση  του αριθμού  και της ποιότητας των  εργαλείων  ανίχνευσης  της  κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων.

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται τριάντα επτά εργαλεία ανίχνευσης της κακοποίησης ηλικιωμένων που διαφέρουν ως προς το σκοπό, τη μέθοδο και τη μορφή κακοποίησης που ανιχνεύουν. 

Παρόλο που η ανίχνευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό ή τη δημιουργία υποψίας για κακοποίηση,  η ανασκόπηση έχει δείξει αρκετά δυνατά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της ανίχνευσης.   Ο βαθμός αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εργαλείων ανίχνευσης και  οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της ανίχνευσης, είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν σκεφτόμαστε την εφαρμογή προγραμμάτων ανίχνευσης.

Η έκθεση είναι τώρα διαθέσιμη για λήψη στα αγγλικά: https://www.projectsave.eu/download/400/

Για περίληψη της έκθεσης στα ελληνικά: https://www.projectsave.eu/documents/

Πληροφορίες για το έργο #SAVE: https://www.projectsave.eu/

#elderabuse #saveproject #screening
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


274