ΤΕΠΑΚ: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στη γλωσσική διδασκαλία: το έργο Open Lang Network


Το ευρωπαϊκό έργο OPEN Lang Network είναι μια σύμπραξη τεσσάρων χωρών

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η κινητικότητα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η έλλειψη γλωσσικών ικανοτήτων εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Με συνολικά 10 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε προγράμματα κινητικότητας, το Erasmus+ είναι μια μοναδική ευκαιρία για σπουδές, εκπαίδευση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντισμό στο εξωτερικό. Καθώς οι γλώσσες είναι η καρδιά για ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η εκμάθηση γλωσσών για τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα Erasmus+ KA1.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο OPENLang Network [Project Number: 2018-1-EL01-KA203-047967] έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες για γλωσσικές δεξιότητες και πολιτιστική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών στην κινητικότητα Erasmus+ KA1 και τις ανάγκες κατάρτισης για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους των καθηγητών ξένων γλωσσών:

Το ευρωπαϊκό έργο OPENLang Network είναι μια σύμπραξη τεσσάρων χωρών ῾Smart Mobile Interactive Learning Environments (SMILE) Laboratory῾ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Knowledge Media Institute, Open University of UK, (Αγγλία), το Cyprus Interaction Lab και το Social Computing Research Centre του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κύπρος) και την PIXEL (Ιταλία).

Μέσα από το έργο αναπτύχθηκαν εργαλεία που αφορούν την αξιοποίηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources) στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και καλές πρακτικές ενσωμάτωσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για εμπλουτισμό της διδασκαλίας, για ανάπτυξη κινήτρων και για ενίσχυση της διαδραστικότητας και της εμπλοκής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο OPENLang Network μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.openlangnet.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα OPENLang Network MOOC: https://openlang-network.kmi.open.ac.uk/static/mooc.html

καθώς και για το διαδικτυακό εργαλείο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων εδώ:

https://openlange-toolkit.wixsite.com/website
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


256