ΤΕΠΑΚ/SAVE: Aνίχνευση της Κακοποίησης Ηλικιωμένων Ατόμων


Κυκλοφόρησε το Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού έργου SAVE (Screening for Abuse Victims among Elderly) για τον Απρίλιο 2022.

Το εν λόγω έργο, στο οποίο συμμετέχει και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στοχεύει στη βελτίωση της υιοθέτησης των εργαλείων ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Ενημερωτικό Δελτίο: https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/482/482090_1002.pdf
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


303