ΤΕΠΑΚ- Erasmus NM4SAFETY : Ενδυναμώνοντας τις γνώσεις και δεξιότητες προϊστάμενων Νοσηλευτών

16 Δεκ 2019 - 13:54


Το Βραβείο του Νέου Ερευνητή του ΙδΕΚ απονεμήθηκε στη Δρα Χρυστάλλα Αντωνίου του ΤΕΠΑΚ

16 Δεκ 2019 - 11:19


Το ΤΕΠΑΚ στο HORIZON 2020: EPHOR για μείωση του ρίσκου εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών

14 Δεκ 2019 - 10:43


ΤΕΠΑΚ: Προκήρυξη θέσης προϊσταμένου Υπηρεσίας Επικοινωνίας Προώθησης και Διεθνοποίησης

13 Δεκ 2019 - 11:21


ΤΕΠΑΚ: «Από τις μνήμες των γονιών μας στα μάτια των παιδιών μας»

12 Δεκ 2019 - 11:22


Νέο ακαδημαϊκό άνοιγμα ΤΕΠΑΚ στην Κίνα

11 Δεκ 2019 - 13:04


«Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος ΤΕΠΑΚ: Νέο ερευνητικό πρόγραμμα NAVIGATOR

11 Δεκ 2019 - 11:17


ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εργασιών της Ευρωπαϊκής Υποδομής «CLARINERIC» στην Κύπρο

10 Δεκ 2019 - 14:24


H ναυτιλία παράγοντας θαλάσσιας ρύπανσης, το πρόβλημα και η αντιμετώπιση του

10 Δεκ 2019 - 12:49


ΤΕΠΑΚ: Η Κύπρος στον δρόμο του Διαστήματος μέσω του ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ’

06 Δεκ 2019 - 10:32

Newsletter