Κατάσταση έργων του 2019 των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ


Oι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνουν τα πιο κάτω στοιχεία σε σχέση με τα έργα που αφορούν τη χρονιά 2019:

Ο συνολικός αριθμός των έργων που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται είναι 82,συνολικής δαπάνης  €36.945.901

Από αυτά, τα 37 είναι μεγάλης κλίμακας έργα με δαπάνη €35.844.239,  και 45 μικρής κλίμακας με δαπάνη €1.101.662.

29 έργα μεγάλης κλίμακας, με δαπάνη €30.258.543 θα συνεχιστούν και κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

έργα μεγάλης κλίμακας, με δαπάνη €5.585.696,  αποπερατώθηκαν ή θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

18 μικρής κλίμακας έργα με προϋπολογισμό €514.439 θα συνεχιστούν και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

27 μικρής κλίμακας έργα με προϋπολογισμό €587.223, αποπερατώθηκαν ή θα αποπερατωθούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Έργα μικρότερης κλίμακας υλοποιούνται από τις σχολικές Εφορείες με την Τεχνική Υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


678