Η ΘΣΕΚ εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2


H Θ.Σ.Ε.Κ. με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, συνεργάστηκε στη συγγραφή πρότασης, η οποία εξασφάλισε με επιτυχία χρηματοδότηση για το πρόγραμμα GOLDEN THREAD: BUILDING FAMILY BONDS AND PARENTING SKILLS AS MEANS TO REDUCE RECIDIVISM IN EUROPEAN PRISONS’’.  Η ερευνητική πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για εκπαίδευση ενηλικών  (ERASMUS+ KA204 - Strategic Partnerships for adult education, Αριθμός Προκήρυξης: KA204-DF36CC6E). Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί  σε συνεργασία με άλλους ευρωπαίους εταίρους των χωρών Ελλάδος, Πορτογαλίας, Πολωνίας με διάρκεια δύο ετών (Ιανουάριος 2022 -Μάρτιος 2024). Συντονίζει το Πανεπιστήμιο Lodz της Πολωνίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των φυλακισμένων και των οικογενειών τους για ανάπτυξη (α) υγειών οικογενειακών σχέσεων, (β) κατάλληλων γονικών δεξιοτήτων, και (γ) αναπλαισίωση δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς και σκέψεων στα πλαίσια της οικογένειας. Με την ανάπτυξη ισχυρών οικογενειακών δεσμών αναμένεται η ομαλότερη ένταξη των αποφυλακισθέντων στην κοινωνία καθώς και η μείωση του κινδύνου για επανάληψη της παραβατικής τους συμπεριφοράς (reduce re-offending).

Με το εν λόγω Πρόγραμμα η Θ.Σ.Ε.Κ. εδραιώνεται πλέον και στον τομέα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων, με διευρυμένη δικτύωση και επέκταση της επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς της.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


574