Εκλογή ακαδημαϊκών της ΘΣΕΚ στον Ευρωπαϊκό Oργανισμό Έρευνας για Εφήβους EARA


Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, επανεκλέγηκε ως Μέλος στον Ευρωπαϊκό Oργανισμό Έρευνας για Εφήβους (EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENTS -EARA). Η Δρ. Σολομώντος-Κουντούρη είναι ενεργό μέλος του οργανισμού από το 2002 και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις. Από το 2020 συντονίζει τους αντιπροσώπους της κάθε χώρας στον Οργανισμό (National Representatives Coordinator) και είναι, επίσης, εκδότρια της εφημερίδας του Οργανισμού (EARA Newsletter Editor).

Επιπλέον, η Δρ. Μαρία Πετρίδου, Ειδικό Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ., εξελέγη για πρώτη φορά Μέλος της επιτροπής του EARA για νεαρούς επιστήμονες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


803