15ο Πολιτιστικό Μεσημέρι ΘΣΕΚ


Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διπλή διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00-15:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής (Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία). Η διάλεξη διοργανώνεται με την ευκαιρία επίσκεψης στη Θ.Σ.Ε.Κ. ακαδημαϊκών από τη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίας και Επιστημών Παιδείας του Πανεπιστημίου «Valahia» στο Târgoviște (Ρουμανία). Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος Erasmus+ (Κινητικότητα Καθηγητών για διδασκαλία).

Ομιλητές:
Πρωτοπρεσβύτερος Marian Vîlciu: Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ορθόδοξης Θεολογίας και Επιστημών Παιδείας του Πανεπιστημίου «Valahia»

«Η πνευματική προσωπικότητα του ηγεμόνα Νεάγκοε Μπασσαράμπα».

Ion Croitoru: Καθηγητής στη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίαςκαι Επιστημών Παιδείας του Πανεπιστημίου «Valahia»

«Ο Γέροντας Αρσένιος Παπατσιόκ και η καλλιέργεια της αγιο-πνευματικής ζωής.

Σταχυολογήματα από τις εμπειρίες του στις κομμουνιστικές φυλακές».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη μέσω του πιο κάτω συνδέσμου

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 016 552 863 
Passcode: YFQ8Ah

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22443055 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Ὁ Πρωτ. Marian Vîlciu εἶναι ἔγγαμος ἱερεὺς καὶ ὑπηρετεῖ ὡς καθηγητὴς, ἀλλὰ καὶ ὡς κοσμήτωρ στὴ Σχολὴ Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ Ἐπιστημῶν Παιδείας τοῦ Πανεπιστημίου «Valahia» στὸ Târgoviște (Ρουμανία), ὅπου καὶ διδάσκει μαθήματα Λειτουργικῆς καὶ Ποιμαντικῆς στὰ Προπτυχιακὰ Προγράμματα, μαζὶ μὲ ἄλλα διάφορα μαθήματα στὰ Μεταπτυχιακὰ Προγράμματα. Ταυτοχρόνως, ὁ ἴδιος εἶναι καὶ ἐπιβλέπων διδακτόρων στὴ Διδακτορικὴ Σχολὴ Θεολογίας τῆς Σχολῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου «1η Δεκεμβρίου» στὴν Άλμπα Ἰούλια (Ρουμανία). Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο (Σεμινάριο) στὸ Βουκουρέστι καὶ ἀπὸ τὴ Σχολὴ Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καὶ εἶναι διδάκτωρ τῆς ἴδιας Σχολῆς. Δημοσίευσε βιβλία καὶ εἰδικὰ ἄρθρα στὴ Ρουμανία καὶ τὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ συμμετέσχε σὲ πολλὰ Ἐθνικὰ Συνέδρια. Ἡ ἔρευνά του ἑστιάζεται στὴ Λειτουργική, στην Ποιμαντικὴ καὶ στη Χριστιανικὴ Τέχνη.

Ὁ Ion I. Croitorualias Ion Marian Croitoru, ὑπηρετεῖ ὡς καθηγητὴς στὴ Σχολὴ Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ ἘπιστημῶνΠαιδείας τοῦ Πανεπιστημίου «Valahia» στὸ Târgoviște (Ρουμανία), ὅπου καὶ διδάσκει, πρὸς τὸ παρόν, μαθήματα Πατρολογίας καὶ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ Προπτυχιακὰ Προγράμματα, μαζὶ μὲ ἄλλα διάφορα μαθήματα στὰΜεταπτυχιακὰ Προγράμματα (Ἱστορία τῶν Δογμάτων, Συμβολική, Θεολογία καὶ Ψυχολογία, Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα κ.λπ.). Ταυτοχρόνως, ὁ ἴδιος εἶναι καὶ ἐπιβλέπων διδακτόρων στὴ Διδακτορικὴ Σχολὴ Θεολογίας τῆς Σχολῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου «1η Δεκεμβρίου» στὴν Άλμπα Ἰούλια (Ρουμανία). Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο (Σεμινάριο) στὸ Βουκουρέστι καὶ ἀπὸ τὴ Σχολὴ Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, εἶναι διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὸν Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν, Ἱστορίας τῶν Δογμάτων καὶ Συμβολικῆς (2007), καὶ συμπλήρωσε τὴ μεταπτυχιακή του κατάρτιση σὲ πανεπιστημιακὰ κέντρα τῆς Γαλλίας (Besançon, Παρίσι, Orléans), τῆς Ἀγγλίας (Λονδίνο, Birmingham) καὶ τῆς Ἑλλάδας (Ἀθήνα). Δημοσίευσε βιβλία καὶ εἰδικὰ ἄρθρα στὴ Ρουμανία καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ συμμετέσχε σὲ πολλὰ Διεθνῆ καὶ Ἐθνικὰ Συνέδρια. Ἡ ἔρευνά του ἑστιάζεται στὴν Πατρολογία, στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, στὴν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου ἀλλὰ καὶ τῶν Ρουμάνων κατὰ τοὺς ΙΣΤ΄-ΙΘ΄ αἰῶνες, σε θέματα Bιοηθικῆς καὶ στὸν διάλογο Θεολογίας-Ἐπιστήμης. Ταυτοχρόνως, παρουσίασε στοὺς Ρουμάνους ἀναγνῶστες σημαντικοὺς σύγχρονους Ἕλληνες θεολόγους καὶ καθηγητές, μὲ μεταφράσεις ἔργων καὶ ἄρθρων τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


542