ΘΣΕΚ: Το έργο RECOMMIT έχει ξεκινήσει επισήμως


Το RECOMMIT – woRksitE COMMunIcaTion – που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 6 οργανισμούς, που προέρχονται από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία). Ο συντονιστής του έργου είναι η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με συνεργάτες να είναι οι: Enoros Consulting Ltd, The University of Central Lancashire - UCLan, Επάνοδος ΝΠΙΔ για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων, Universitatea din Oradea και Andròmines Associació.

Οι εταίροι κατά τη διάρκεια των 24 μηνών υλοποίησης του έργου, θα συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η διευκόλυνση της ευημερίας και της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων με απώτερο στόχο την μακροπρόθεσμη και σταθερή απασχολησιμότητάς τους.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα ακόλουθα εργαλεία:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Ικανοτήτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας (ICS) για επικοινωνιακές προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία, ενεργοποιώντας ή/και αναπτύσσοντας κοινές αξίες της ιδίοτητας του πολίτη ως βάση για την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης. Το έργο θα χρησιμοποιήσει επιστημονικές μεθόδους για τον εντοπισμό προκλήσεων επικοινωνίας που σχετίζονται με την εργασία και κυρίως για τους κρατούμενους πριν από την αποφυλάκισή τους, καθοδηγώντας την ανάπτυξη ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Εικονικής Πραγματικότητας (VR) με συγκεκριμένα σενάρια εκπαίδευσης. Οι εταίροι και το προσωπικό των φυλακών θα εκπαιδευτούν επίσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη Διακπροσωπική Επικοινωνία, τις κοινές αξίες και να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή των μαθημάτων στα σωφρονιστικά ιδρύματα.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2022 διήμερη εναρκτήρια συνεδρία όλων των εταίρων. Οι 17 συμμετέχοντες, εκπροσωπούσαν τους έξι συμμετέχοντες οργανισμούς, πέντε από αυτούς ταξίδεψαν από Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα για να συμμετέχουν στη συνάντηση.   Παρουσιάστηκαν αναλυτικά και συζητήθηκαν όλες οι δράσεις υλοποίησης καθώς και τα χρονοδιαγράμματα. Δόθηκε ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει τις δράσεις στις οποίες ο οργανισμός του έχει συντονιστικό ρόλο.   Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσέφερε πλουσιοπάροχη φιλοξενία  και έθεσε τα γερά θεμέλια για την υλοποίηση μιας συνεργασίας η οποία στοχεύει: (1)   Να προσφερθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και αξιολογημένο πρόγραμμα παρέμβασης για βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον χώρο εργασία  σε κρατούμενους. (2) Να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα για ωφέλεια της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών σωφρονιστικών καταστημάτων. (3) Να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργατών. (4) Να ωφεληθούν οι συμμετέχοντες οργανισμοί και να ανοίξουν δρόμοι νέων συνεργασιών και έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, ακολουθήστε μας  στα κοινωνικά δίκτυα του έργου Recommit- worksite communication project (https://www.facebook.com/recommiteu)ή επικοινωνήστε με τον συντονιστή οργανισμό https://www.theo.ac.cy/  ή/και τον συντονιστή του έργου [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


978