Τo 2013-14, 73,7% των μαθητών-φοιτητών φοιτούσαν σε δημόσια/κοινοτικά σχολεία και 26,3% σε ιδιωτικά


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2013/2014. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/φοιτητών, διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού, καθώς και για τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. 
Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:
(α) Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.283 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 174.291 μαθητές/φοιτητές και 16.043 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 10,9 μαθητές/φοιτητές ανά εκπαιδευτικό.
(β) Από το σύνολο των μαθητών και φοιτητών, ποσοστό 73,7% φοιτούσαν σε δημόσια/κοινοτικά σχολεία και 26,3% σε ιδιωτικά.
(γ) Οι εγγραφές των μαθητών/φοιτητών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 28.448, Δημοτική 52.790, Μέση 58.634, Μεταλυκειακή μη Τριτοβάθμια 372, Τριτοβάθμια 33.674 και Ειδική εκπαίδευση 373. 
(δ) Οι Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι φοιτούσαν στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, αριθμούσαν 23.867, ενώ οι ξένοι φοιτητές 9.807. Από το σύνολο των φοιτητών, το 83,0% φοιτούσε σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και το 17,0% σε μη πανεπιστημιακά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
(ε) Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα, ήταν €1.188,4 εκ. για το 2013, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 13,3% του Κρατικού Προϋπολογισμού και το 6,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €5.115, Δημοτική €6.161, Μέση €9.545 και Τριτοβάθμια €12.313.
Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
και σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13.50. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


178