Τρισδιάστατες «εκτυπώσεις» στο σχολείο. Tο Δημοτικό Αγ. Σπυρίδωνα Λ/σίας στον ODS με συντονισμό ΑΠΚ


Είναι βαρετή η προϊστορική ιστορία για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου; Παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες η κατανόηση της έννοιας των αναλογιών στα μαθηματικά; Είναι δυνατή η χρήση σύγχρονης υπολογιστικής τεχνολογίας σ’ ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο;

Κι όμως! Στο Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα στη Λευκωσία, οι μαθητές ξεπέρασαν όλα αυτά τα στερεότυπα.

Ξεπέρασαν την αντίληψη πως κάθε μάθημα είναι ξεχωριστό – άλλο τα μαθηματικά, άλλο η ιστορία, άλλο η πληροφορική και η τεχνολογία. Ξεπέρασαν την αντίληψη πως κάθε σχολική τάξη δουλεύει μόνη της.

Και οι δάσκαλοι επίσης: δουλεύοντας συλλογικά, με κέφι και με πλάνο συνάμα, στο πλαίσιο των στόχων του αναλυτικού προγράμματος αλλά με ευρύτητα αντίληψης και δημιουργικότητας.

Και ξεπέρασαν την εντύπωση πως ‘τυπώνω’ σημαίνει αφήνω αποτύπωμα σε δύο διαστάσεις, σε εικόνα.

Συνδύασαν την αρχαιότατη κυπριακή κληρονομιά, τη Χοιροκοιτία, με την Ευρωπαϊκή διάσταση, το ερευνητικό έργο Open Discovery Space (ODS), που στη χώρα μας συντονίζεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μέσω του προγράμματος ODS, το σχολείο ήρθε σε επαφή με την ελληνική ομάδα P2P που είχε την ευθύνη της δράσης ‘3D Printing @ Schools’. Στο πλαίσιο αυτής, οι μαθητές της Γ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Αγίου Σπυρίδωνα συνδύασαν τα μαθηματικά των Πυθαγορίων, τις αναλογίες, το μάθημα της ιστορίας και τους νεολιθικούς οικισμούς, με την τελευταία λέξη της εκτυπωτικής τεχνολογίας, τους τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Ξεκίνησαν από ένα απλό ‘αρχαιολογικό’ ερώτημα: «πώς ήταν τα σπίτια τότε;»

Και συγκινήθηκαν και από ένα σκοπό: «να ‘δουν’ και οι τυφλοί τα σπίτια αυτά».

Υπολόγισαν τις αναλογίες που είχε ένα σπίτι του 7000 π.Χ. και τις αναλογίες που πρέπει να έχει το τρισδιάστατο μοντέλο του.  Με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή, μπροστά στα μάτια τους, για 7 ώρες είδαν να ‘τυπώνονται’ τα τρισδιάστατα μοντέλα των σπιτιών της Χοιροκοιτίας.

Πήγαν και είδαν, επιτόπου, έβαλαν το δάκτυλό τους «επί του τύπου των ήλων».

Θαύμασαν, φαντάστηκαν, μέτρησαν, λογάριασαν, συνδύασαν, σχεδίασαν, κατασκεύασαν. Δηλαδή, έμαθαν!

Το OpenDiscoverySpace (ODS) [http://www.opendiscoveryspace.eu/] αποτελεί μία συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσπάθεια με στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των σχολείων της Ευρώπης για την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία. Το έργο συγχρηματοδοτείται με 15εκ. Ευρώ προϋπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Policy Support Program (PSP) και υλοποιεί βασικούς στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη. Στη δράση «3D Printing @ Schools»  συμμετέχει το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα Λευκωσίας, ως ένα από τα 7 ‘emature’ σχολεία της χώρας.

Το P2P Lab [http://p2plab.gr/] είναι ένα εργαστήρι διεπιστημονικής έρευνας πάνω στις εφαρμογές και τον αντίκτυπο των ανοικτών τεχνολογιών. Έχει ως κύριους στόχους την παραγωγή καινοτόμων, ανοικτών τεχνο-οικονομικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα και τη δημιουργία ολοκληρωμένων διεπιστημονικών οπτικών σχετικά με τα διάφορα συνεργατικά και ομότιμα εγχειρήματα, καθώς και τη διοργάνωση ανοικτών δραστηριοτήτων σκέψης, δράσης και επιμόρφωσης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργική αλλαγή των κοινωνιών.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


49