Διορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές Πολιτιστικών Υπηρεσιών στο Υφ. Πολιτισμού

24 Ιουλ 2022 - 10:39


H Αθηνά Μιχαηλίδου, διορίζεται στη θέση Αναπλ. Γενικού Διευθυντή του Υφ. Πολιτισμού

22 Ιουλ 2022 - 08:46


Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2022 «Η Τέχνη στις Κοινότητες»

07 Ιουλ 2022 - 14:28


    Newsletter