Προκήρυξη του Προγράμματος «Πολιτιστική Αποκέντρωση 2023»


Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος «Πολιτιστική Αποκέντρωση» για το έτος 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου. (Τμήμα Νεότερου & Σύγχρονου Πολιτισμού → Προγράμματα)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


634