Σχέδια Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για 2022 και 2023


Το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τα Σχέδια Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων που αφορούν στη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών πολιτιστικών φορέων. Και τα δύο Σχέδια θα εφαρμοστούν κατά το 2023.

Πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς των Σχεδίων, τους φορείς που είναι οι δικαιούχοι, τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την πλευρά των αιτητών, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων καθώς επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησής τους, υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα που αφορούν στα Σχέδια.

Οι αιτήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το έτος 2022 πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2023.

Οι αιτήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το έτος 2023 πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2023.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


841