Επέκταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ 2023 - Β΄ εξάμηνο


Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την επέκταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ για το Β΄ Εξάμηνο του 2023.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ 2023 για το Β΄ Εξάμηνο λήγει την Πέμπτη 13/4/2023 και όχι στις 3/4/2023 όπως είχε ανακοινωθεί στην αρχική προκήρυξη στις 10/10/2022.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει η ίδια. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση thymeli@culture.gov.cy, όσο και σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «ΘΥΜΕΛΗ 2023-Β΄ Εξάμηνο» στο κιβώτιο αλληλογραφίας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27, 2007 Λευκωσία).

Τα δύο (2) έντυπα υποβολής αίτησης, καθώς και το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ, είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, στο σύνδεσμο «Προγράμματα» (www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html) και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook: Υφυπουργείο Πολιτισμού).

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση: thymeli@culture.gov.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


731