Ο Γ. Τουμαζής παρουσίασε τις πολιτικές και τις δράσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού


 Έχει ήδη αρχίσει η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στον εμπλουτισμό δημόσιων κτηρίων με έργα τέχνης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 1% του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτηρίου.

Τις πολιτικές που θα αναδείξουν το νεοσύστατο Υφυπουργείο σε ισχυρό παράγοντα παραγωγής και προώθησης πολιτισμού, με επίκεντρο τον άνθρωπο, παρουσίασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Γιάννης Τουμαζής.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, σήμερα, ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στα έργα και τις δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας του Υφυπουργείου και αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, την αναβάθμιση των κρατικών σχεδίων στήριξης, την προώθηση της πολιτιστικής αποκέντρωσης, την ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωματίας και του πολιτιστικού τουρισμού και την ενίσχυση σημαντικών υποδομών.   

Αναφερόμενος στις βασικές νομοθετικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας και άλλα Υπουργεία, ο κ. Υφυπουργός σημείωσε την κατοχύρωση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης των δημιουργών, το γνωστό καθεστώς του καλλιτέχνη, καθώς και την τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου του 1976, ώστε να παρέχεται περαιτέρω προστασία σε έργα τέχνης και τους δημιουργούς τους.

Παράλληλα, πρόσθεσε, έχει ήδη αρχίσει η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στον εμπλουτισμό δημόσιων κτηρίων με έργα τέχνης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 1% του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτηρίου.

Προωθείται, επίσης, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στον πολιτισμό.

Στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου περιλαμβάνονται, επίσης, η αύξηση των κονδυλίων για χορηγίες για την ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας σε όλους τους τομείς, η ένταξη του χορηγικού προγράμματος «Θυμέλη» στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και ο εκσυγχρονισμός των κρατικών σχεδίων στήριξης δημιουργών.

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής αποκέντρωσης, ο Δρ Τουμαζής είπε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η παγκύπρια χαρτογράφηση των πολιτιστικών υποδομών και του ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναμικού τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, με στόχο τη δημιουργία Πολιτιστικού Οδικού Χάρτη και ενός Δικτύου Κέντρων Φιλοξενίας Καλλιτεχνών.

Παράλληλα, προωθείται ο σχεδιασμός νέων και η στήριξη υφιστάμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή θεσμών. 

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσεται και στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας με την αξιοποίηση και διεύρυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, την ενίσχυση κινητικότητας καλλιτεχνών, τη συμμετοχή και παροχή στήριξης σε διεθνείς διοργανώσεις, τη διεύρυνση του δικτύου της πολιτιστικής εκπροσώπησης της Κύπρου στο εξωτερικό, τη δημιουργία  προωθητικού υλικού, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, και την ανάδειξη της Κύπρου ως πολιτιστικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στον πολιτιστικό τουρισμό, ο Υφυπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε τη συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, ώστε να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί πολιτιστικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου μέσα από την προώθηση πολιτιστικών δρώμενων, χώρων, υποδομών, κοινοτήτων και δημιουργών.

Η ενίσχυση βασικών υποδομών αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα του Υφυπουργείου. Ξεχωρίζουν η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το κτήριο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, με σκοπό τη συγκέντρωση ολόκληρου του βιβλιογραφικού υλικού από τα τέσσερα διαφορετικά κτήρια που βρίσκεται τώρα, αλλά και η ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου (ΜΟΣΤ), στη βάση της μουσειολογικής μελέτης που εκπόνησε το ΤΕΠΑΚ. 

Ειδική αναφορά έγινε και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, μέσω της αναδόμησης και αναβάθμισης της Υπηρεσίας και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Υφυπουργός υπέδειξε την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων στα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις τέχνες καθώς και την αναγκαιότητα ανάπτυξης και προώθησης της έρευνας στο πεδίο αυτό.

Το Υφυπουργείο μελετά, επίσης, τρόπους αναβάθμισης και ανανέωσης του θεσμού ΚΥΠΡΙΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών. Στόχος, μέσω μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης, να καθιερωθεί ως ένα φεστιβάλ – πόλος έλξης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να καταστεί εύφορο πεδίο καλλιτεχνικής δράσης στις χώρες της περιοχής μας, είπε ο Δρ Τουμαζής.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Υφυπουργός παρουσίασε, επίσης, την οργανωτική δομή που προωθείται για το Υφυπουργείο, το οποίο συνίσταται από τα ακόλουθα τμήματα: Διοίκηση, Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, και Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο θα ενταχθεί στο Υφυπουργείο την 1η Ιουλίου 2023.

Καταλήγοντας, ο Δρ Τουμαζής σημείωσε ότι όλες οι δράσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού ακολουθούν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και εδράζονται στις αξίες της διαφάνειας και της εξωστρέφειας. 

Ακολούθως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Ερωτηθείς κατά πόσον θα αυξηθούν τα κονδύλια για τον κινηματογράφο, ο Δρ Τουμαζής είπε ότι το Υφυπουργείο έχει ζητήσει σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον κινηματογράφο. Επεσήμανε ότι λόγω του ότι ο προϋπολογισμός είναι υπό διαπραγμάτευση δεν είναι σε θέση να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ποσά. Τόνισε, ωστόσο, ότι «το αίτημά μας αφορά σε σημαντική αύξηση, γιατί αναγνωρίζουμε την αξία και την ποιότητα της κινηματογραφικής μας παραγωγής». Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις και με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και καλύτερη προώθηση του κινηματογραφικού μας προϊόντος στο εξωτερικό.   

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ένταξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή ένταξη. Πρόσθεσε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη υποβάλει τον Προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το β΄ εξάμηνο του 2023.

Ερωτηθείς αναφορικά με τη στελέχωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ο Δρ Τουμαζής είπε: «Όλοι γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται περαιτέρω στελέχωση. Έχουμε ήδη υποβάλει τα αιτήματά μας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και ελπίζω σύντομα να υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και πιο ευέλικτα και πιο σωστά ως Υφυπουργείο Πολιτισμού».  

Σε ερώτηση σχετικά με τα μνημεία, ο κ. Υφυπουργός υπογράμμισε ότι αυτό που επιδιώκει το Υφυπουργείο είναι όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή Μνημείων έχει δεσμευτικό λόγο και στο τι αποτελεί μνημείο και τι αυτό αντιπροσωπεύει, ώστε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός και να ανεγείρονται μνημεία, τα οποία να ανταποκρίνονται, αφενός, στα γεγονότα ή στους ανθρώπους, για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί, και, αφετέρου, να πληρούν συγκεκριμένες και σύγχρονες αισθητικές προδιαγραφές.

Ερωτηθείς αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά στα κατεχόμενα, ο κ. Υφυπουργός σημείωσε ότι ήδη γίνεται πολύ σημαντική δουλειά από τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά και ότι το θέμα αυτό μπορεί να αναδειχθεί περαιτέρω σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Καταληκτικά, ο Υφυπουργός Πολιτισμού επεσήμανε ότι σε όλες του τις επαφές όλοι αντιμετωπίζουν το νεοσύστατο Υφυπουργείο με πολύ θετική διάθεση, καθώς «όλοι αισθάνονται και αναγνωρίζουν τη σημασία της ίδρυσής του». Και εξέφρασε την ελπίδα ότι «και τα αποτελέσματα θα είναι το ίδιο θετικά».

(ΕΛ/ΕΚ)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


557