Η Νομική Υπηρεσία δικαιώνει τον Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ


«Τα δυο πανεπιστήμια έχουν δράσει νομότυπα εντός των προβλεπόμενων εξουσιών τους»

Αναφορικά με την Απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου να δεχθούν αιτήσεις για εισαγωγή υποψηφίων σε προπτυχιακά προγράμματα των δύο Πανεπιστημίων, βάσει επιτυχίας τους στις διεθνείς εξετάσεις, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό τα ακόλουθα:

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για το εν λόγω ζήτημα, ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά πόσο η απόφαση των δύο Πανεπιστημίων είναι νομότυπη.

Η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με επιστολή της, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2019, ενημέρωσε τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι:

«Όπως ρητά ορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 9 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμών του 2006 (Κ.Δ.Π. 172/2006), η κατανομή και προσφορά θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε υποψηφίους θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών γίνεται σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου που προβλέπεται στον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 9 Κ.Δ.Π. 172/2006, αυτό το οποίο επιτρέπει είναι τη διάθεση θέσεων που παραμένουν αδιάθετες μετά την εφαρμογή των διατάξεων του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου.

Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν στον Κανονισμό 10 των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 52/2015)».

Η Νομική Υπηρεσία καταλήγει ότι, με βάση το περιεχόμενο  των πιο πάνω κανονιστικών διατάξεων, προκύπτει ότι αυτές δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, και εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω κανονιστικές διατάξεις, τα δύο Πανεπιστήμια έχουν δράσει νομότυπα εντός των προβλεπόμενων εξουσιών τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1320