Μετονομασία σε Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη Συνεδρία του, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2019, ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργείου για μετονομασία της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης. Σχετική με το θέμα είναι η δημοσίευση με Αριθμό 981 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6 Σεπτέμβριου 2019.

Η μετονομασία της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης αντανακλά σε μεγαλύτερο βαθμό τους ευρύτερους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκσυγχρονισμό της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και συνάδει με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα στοv χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπου έχει καθιερωθεί η χρήση του όρου «Ανώτερη Εκπαίδευση (Higher Education)».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1197