Αιτησεις για αξιολογήσεις στον Φορέα, χωρίς κατάθεση απόδειξης καταβολής τελών


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεννόηση με τον Φορέα Διασφάλισης  και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ανακοινώνει ότι κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και για τους επόμενους τρεις μήνες, τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ιδρυματικές, τμηματικές και προγραμματικές αξιολογήσεις στον Φορέα, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της απόδειξης καταβολής των προβλεπόμενων τελών.

Τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση θα προσκομίζουν στον Φορέα απόδειξη καταβολής των τελών στο τέλος της αξιολόγησης, με την παραλαβή της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3643