Το ΥΠΠΑΝ για εναλλακτικές μορφές εξέτασης στα Πανεπιστήμια της Κύπρου


Με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΑΝ αναφέρει ότι:

Στη βάση του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας για τα μέτρα προφύλαξης και των αποφάσεων για την αναστολή της διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών και φοιτητριών στα πανεπιστήμια και μετά από συνεννόηση με τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, επιπρόσθετα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μορφές ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση  (ΕΝQA). 

Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού  Οργανισμού τα ιδρύματα αποφασίζουν τις μορφές αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του φοιτητικού πληθυσμού κατά πρόγραμμα, καθώς και τις ανάγκες κάθε γνωστικού αντικειμένου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1533