Εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - 2020


 Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι Εξετάσεις για εισαγωγή στo Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 1 - 5 Ιουλίου 2020, στο κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Λεμεσό (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία).

Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) μέρες από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στις υπό αναφορά Εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (Ταχ. Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος) από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams. Επίσης, μπορούν να τα προμηθευτούν και από τα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την ιστοσελίδα www.cut.ac.cy.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτησή τους:

α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων)

β) Οι απόφοιτοι Σχολείων Μ.Ε. 2020, θα πρέπει να αποστείλουν οι ίδιοι τους πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, μόλις το παραλάβουν από το σχολείο τους και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

γ) Εξεταστικά τέλη ύψους €50

Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους θα πρέπει να εκδώσουν ταχυδρομική επιταγή προς: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους

ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πιο πάνω Εξετάσεις υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. 

Οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι τα Δελτία Υποψηφίων καθώς και σχετικές οδηγίες θα τους αποσταλούν ταχυδρομικώς περί τα μέσα Ιουνίου.

Σε περίπτωση μη παραλαβής τους, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων, Τηλ. 22582900.

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου 2020. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί εντός Ιουλίου 2020.

............................................................................................................................................................................................................

Οδηγίες προς υποψηφίους για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - 2020

Οι Εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 1 - 5 Ιουλίου 2020, στο κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Λεμεσό (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία).

Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) μέρες από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Εισιτήριες δοκιμασίες

 1. Έργα που εκτελούν οι υποψήφιοι:

α) Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη μέρα:

 • Μαυρόασπρο σχέδιο σε φύλλο χαρτιού, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.
 • Σχέδιο με χρώμα σε χαρτόνι, με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι δεν σχεδιάζουν τον περιβάλλοντα χώρο και πράγματα εκτός της δοσμένης νεκρής φύσης.

β) Τέταρτη μέρα: σύνθεση με ελεύθερο θέμα, την οποία εκτελεί ο κάθε υποψήφιος ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα). Οι υποψήφιοι παραδίδουν ένα (1) έργο.

γ) Πέμπτη μέρα: σύνθεση από λεκτικό θέμα, το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που ορίζει η εξεταστική επιτροπή. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψηφίους (σχέδιο ή χρώμα). Οι υποψήφιοι παραδίδουν ένα (1) έργο.

2.  Σε όλους τους υποψήφιους δίνεται ατομικός φάκελος που περιέχει ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες υπάρχει ανάγλυφη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.).

Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Το καβαλέτο και όλα τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

3.     Κάθε υποψήφιος, την τελευταία μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων, επιλέγει από το σύνολο των έργων που εκτελεί και παραδίνει για αξιολόγηση μέσα σε φάκελο που του χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων:

 • ένα ή δύο (1-2) μαυρόασπρα σχέδια από τη δοσμένη νεκρή φύση,
 • ένα ή δύο (1-2) σχέδια με χρώμα από τη δοσμένη νεκρή φύση,
 • ένα (1) έργο (σχέδιο ή χρώμα) από το ελεύθερο θέμα και
 • ένα (1) έργο (σχέδιο ή χρώμα) από το λεκτικό θέμα.

Προσέλευση υποψηφίων, τοποθέτησή τους στις θέσεις εξέτασης, απαιτούμενα έντυπα

 1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των Εξετάσεων την πρώτη μέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία.
 2. Τη μέρα έναρξης των Εξετάσεων, προσδιορίζεται κατόπιν κλήρωσης, η θέση του υποψηφίου κατά την εξέταση. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων στην αίθουσα Εξέτασης επιτρέπεται μόνο μετά από αμοιβαία συμφωνία και έγκριση του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.
 3. Ο καθορισμός του χρόνου των διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών εναπόκειται στους υποψηφίους. Ως εκ τούτου, κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει διάλειμμα στο χρόνο που επιθυμεί.
 4. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται όλες τις μέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων να έχει πάντα μαζί του το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του, το Δελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα του αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, και την Κάρτα Εισόδου η οποία θα δοθεί την πρώτη μέρα. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στην αίθουσα Εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητά τους και καταγράφονται οι παρουσίες. Η Κάρτα Εισόδου πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξέτασης.

Πειθαρχία υποψηφίων

 1. Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.
 2. Οι υποψήφιοι που αποπειρώνται να συνεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο με άλλους υποψήφιους, ή επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά και αρνούνται να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της τάξης και της ομαλότητας, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από τις Εξετάσεις.

Αξιολόγηση των έργων των υποψηφίων

 1. Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.
 2. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Επιπρόσθετες οδηγίες

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται όπως:

 • επιβεβαιώσουν ότι ο ατομικός φάκελος που τους έχει δοθεί περιέχει τέσσερις (4) κόλλες σχεδίασης τύπου BOCKINGFORD για χρώμα και τέσσερις (4) κόλλες τύπου INGRES για μαυρόασπρο σχέδιο. Καλούνται, επίσης, όπως επιβεβαιώσουν ότι όλες οι κόλλες φέρουν την ανάγλυφη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 • χρησιμοποιούν το χαρτί τύπου BOCKINGFORD αποκλειστικά για χρώμα και το χαρτί τύπου INGRES αποκλειστικά για σχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι δοκιμασίες.
 • ζητούν από τον Υπεύθυνο των Εξετάσεων πρόσθετη κόλλα σχεδίασης, όταν χρειάζεται, αφού επιστρέψουν πρώτα μια από τις κόλλες σχεδίασης που τους έχουν δοθεί αρχικά.
 • παραδώσουν την τελευταία μέρα των Εξετάσεων όλες τις κόλλες που τους έχουν δοθεί.

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται:

 • να αγγίζουν ή να μετακινούν αντικείμενα που θα σχεδιάσουν
 • να βγάζουν φωτογραφίες στο χώρο των Εξετάσεων
 • να περιφέρονται άσκοπα μέσα στην αίθουσα Εξέτασης και να συνομιλούν μεταξύ τους
 • να καπνίζουν μέσα στην αίθουσα Εξέτασης
 • να φέρουν και να χρησιμοποιούν στην αίθουσα Εξέτασης και στους χώρους φιξαρίσματος κινητά τηλέφωνα
 • να μετακινούν τον ατομικό τους φάκελο από την καθορισμένη θέση
 • να γράψουν ή να σχεδιάσουν πάνω στις κόλλες σχεδίασης οποιοδήποτε στοιχείο που δηλώνει την ταυτότητά τους
 • να δανείσουν κόλλες σχεδίασης σε άλλους υποψήφιους
 • να καταστρέψουν οποιαδήποτε κόλλα σχεδίασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να εισέρχονται και να εξέρχονται από την αίθουσα Εξέτασης με άδεια χέρια (επιτρέπεται μόνο η μεταφορά νερού και υλικών για τη σχεδίαση)
 • να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου τους ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αριθμό του Δελτίου Υποψηφίου, που παρέχεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων την πρώτη μέρα Εξέτασης
 • να τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο χώρο που θα τους υποδείξει ο Υπεύθυνος των Εξετάσεων
 • να διατηρούν το χώρο καθαρό (Τα κάρβουνα πρέπει να ξύνονται σε κουτί ή σε κάλαθο αχρήστων)
 • να κάνουν το φιξάρισμα των σχεδίων έξω από την αίθουσα Εξέτασης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο των Εξετάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στην αίθουσα Εξέτασης σε άλλα άτομα, πέραν των υποψηφίων και του αρμόδιου προσωπικού της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υ.Π.Π.Α.Ν. στο τηλέφωνο 22582900

 ..............................................................................................................................................................

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις 2020 για διεκδίκηση θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:

2. ΟΝΟΜΑ:

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

5. ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

6. ΤΑΧ. ΚΩΔ.:

7. ΠΟΛΗ:

8. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1:

9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2:

10. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

11. ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

 

12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ:

13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ:

 

Ημερομηνία: ..............................................                   Υπογραφή:  ................................................……….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.       Για δικαίωμα συμμετοχής βλέπε Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, Τόμος Α΄, σελ. 1, παράγραφος 2.

2.   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτησή τους:

α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μ.Ε. ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων)

β) Οι απόφοιτοι Σχολείων Μ.Ε. 2020, θα πρέπει να αποστείλουν οι ίδιοι τους πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, μόλις το παραλάβουν από το σχολείο τους και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

γ) Εξεταστικά τέλη ύψους €50

δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους

ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

3.   Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: 28 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2020

4.   Η υποβολή Αιτήσεων γίνεται:

 • Στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος) ή
 • Ταχυδρομικώς (Ταχ. Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος)

5.   Ημερομηνία Εξετάσεων: 1 - 5 Ιουλίου 2020

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2448