Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου Jean Monnet από την Ε.Ε.


Ο Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής του MBA  του Πανεπιστημίου Νεαπολις Πάφου Νικόλαος Αποστολόπουλος και ο Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πέτυχαν την υψηλού κύρους ερευνητική χρηματοδότηση του Jean Monnet για την πρόταση τους με τίτλο "Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ" καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αξιολογήσεις. Μάλιστα, για την ποιότητα της ερευνητικής ομάδας πέτυχαν το απόλυτο άριστα με 25/25! 

Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές μας θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε καλοκαιρινά σχολεία επιχειρηματικότητας με στελέχη επιχειρήσεων, αναβαθμιζοντας περαιτέρω την ήδη υψηλή ποιότητα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2180