Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΠΑΝ - Πανεπιστημίου Κύπρου


Για την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης υποψηφίων για σκοπούς διορισμού ή και προαγωγής στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Σε σημερινή διάσκεψη τύπου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) που έχει ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στον τομέα της έρευνας για την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης υποψηφίων (tests) για σκοπούς διορισμού ή και προαγωγής στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε όπως το ΠΚ αναπτύξει εργαλεία αξιολόγησης υποψηφίων (tests), στη βάση επιστημονικής ερευνητικής μεθοδολογίας που θα διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Κάθε εργαλείο αξιολόγησης θα ανιχνεύει τον βαθμό επάρκειας συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή ομάδας δεξιοτήτων και θα είναι δομημένο με τρόπο που να οδηγεί στην αριθμητική κατάταξη υποψηφίων. Η χορήγηση και συμπλήρωση των εργαλείων αξιολόγησης θα γίνεται ηλεκτρονικά και το ΥΠΠΑΝ θα έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης τους.

Περαιτέρω, προνοείται ότι θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους του ΠΚ και του ΥΠΠΑΝ, οι οποίες θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του Μνημονίου. Όλες οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι βάσει του εν ισχύ δικαιικού πλαισίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων, θα κατοχυρώνουν την διανοητική ιδιοκτησία στο Φορέα που παράγει την γνώση και θα τηρείται πλαίσιο εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας πληροφοριών για διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με το ΠΚ, υλοποιεί τον στόχο του για εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Εξετάσεων και την διεξαγωγή εξετάσεων με τη χρήση μεθόδων αξιολόγησης υποψηφίων στη βάση διεθνών προτύπων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1910